Letnja akademija za edukatore nastavnika jezika Evropskog centra za žive jezike u Gracu

U okviru svog dvogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu organizuje „Letnju akademiju za edukatore nastavnika jezika” (engl: Summer Academy for teacher educators working in the field of languages) koja će se održati od 4 do 8. jula 2022. godine u Gracu.  

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji se nalazi ovde

Rok za prijave produžen je do 08. maja 2022. do kraja dana.

Ukupan broj učesnika je ograničen. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva, plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju, poznavanja stranih jezika kao i relevantnih referenci koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular. Konačnu odluku o učešću nominovanog kandidata iz Srbije donosi Centar za žive jezike u Gracu.  

Učešće na događaju je besplatno. Izabranom kandidatu Evropski centar za žive jezike pokriva troškove puta, ali učesnici sami pokrivaju troškove boravka u Gracu i u obavezi su da prisustvuju svim danima ovog jednonedeljnog događaja.  

Cilj događaja je da okupi stručnjake koji rade u oblasti obrazovanja budućih nastavnika jezika i da unapredi njihove veštine kako bi mogli da pruže podršku profesionalnom razvoju nastavnika da odgovore na složene jezičke potrebe današnjih učenika. 

Letnja akademija će učesnicima obezbediti priliku da objedine iskustva sa kolegama širom Evrope i da sagledaju i preispitaju načine na koje obrazuju nastavnike jezika iz jedne transnacionalne perspektive. Na događaju će se obrađivati aktuelna pitanja u oblasti obrazovanja nastavnika jezika i teme u vezi sa principima jezičkih politika Saveta Evrope i Evropske komisije. 

Nominovani učesnici mogu biti edukatori nastavnika koji rade u oblasti jezičkog obrazovanja i to: 

  • zaposleni na visokoškolskim institucijama (predavači, edukatori nastavnika, itd.) koji su uključeni u inicijalno obrazovanje nastavnika jezika, 
  • prosvetni inspektori, 
  • mentori koji prate buduće nastavnike jezika tokom sticanja kvalifikacija, 
  • iskusni nastavnici ili zaposleni na visokoškolskim institucijama koji su uključeni u aktivnosti profesionalnog razvoja nastavnika jezika na radnom mestu,   
  • edukatori nastavnika koji se bave istraživanjem u oblasti jezičkog obrazovanja,  
  • predsednici udruženja nastavnika jezika.

Na poziv se mogu prijaviti kako kandidati koji su iskusni edukatori nastavnika jezika tako i oni koji su na početku karijere u ovoj oblasti. I jedni i drugi moraju pokazati veliku posvećenost obrazovanju nastavnika. Na primer, oni su uključeni ili teže da se uključe u inovativne projekte, istraživanja, reforme, i to tako što ih predvode. Od kandidata se očekuje da dele informacije o rezultatima ovog događaja i da nakon događaja iniciraju mere koje će doprineti obrazovanju nastavnika na institucionalnom nivou, a poželjno i na regionalnom ili nacionalnom nivou.   

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete nas kontaktirati putem imejla office@tempus.ac.rs

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply