Одржана радионица – Употреба ИКТ као подршка настави и учењу језика

Европски центар за живе језике Савета Европе и Фондација Темпус организовали су 9. и 10. јуна 2022. године радионицу Употреба ИКТ као подршка настави и учењу језика (енгл. Use of ICT in support of language teaching and learning (ICTREV)).

Учесници на радионици били су наставници страних језика који се у оквиру формалног образовања у Србији уче као први и други страни језик на различитим образовним нивоима.

Они су се упознали за ИКТ алатима и ресурсима у отвореном приступу који се налазе овде, размењивали идеје о томе како да их примене у настави и интегришу у учење језика тако да почивају на адекватним педагошким принципима. Учесници су развили практичне вештине које им могу помоћи у професионалном контексту. Упознали су се са осталим сличним пројектима и иницијативама Центра који им могу отворити нове могућности у погледу професионалног развоја и усавршавања.

Радионица је учесницима обезбедила простор за дискусију о темама важним за њихов рад, како са стручњацима Европског центра за живе језике тако и са колегама из других установа у Србији. Учесници су препознали могућности примене представљених алата у сопственој пракси, а нарочито вредним су сматрали пружену прилику за стицање нових идеја и размену искустава.

Детаљније информације о иницијативи Употреба ИКТ као подршка настави и учењу језика, из које је потекла ова радионица, доступне су на веб-сајту Европског центра за живе језике.

Овде можете погледати фотографије са радионице.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply