Радионица Фондације Темпус и Европског центра за живе језике – Плуралистички приступи језицима и културама

Са задовољством Вас позивамо да се пријавите на радионицу Плуралистички приступи језицима и културама. Дидактичко средство за интегрисано вишејезично и интеркултурно образовање (енгл. Pluralistic approaches to languages and cultures. A didactic tool for integrated plurilingual and intercultural education FREPA), коју Фондација Темпус организује у сарадњи са Европским центром за живе језике у Грацу. Предавачи на радионици су Беатрис Леонфорте, наставник француског и едукатор наставника француског као другог језика у Локарну и, Лукас Блајхенбахер, едукатор будућих наставника страних језика и руководилац за истраживање и развој на Универзитету за образовање наставника Санкт Гален у Швајцарској. Предавачи су чланови стручног тима који се бави темом вишејезичности и интеркултуралности у оквиру Европског центра за живе језике у Грацу.

Радионица ће се одржати уживо 19. и 20. октобра 2023. године у просторијама Фондације Темпус у Жабљачкој 12 у Београду. Прелиминарну агенду радионице и детаљније биографије предавача можете погледати овде. Напомињемо да је неопходно присуствовати целокупном догађају и неће бити могући каснији долазак или ранији одлазак.

Ова радионица намењена је основним школама и средњим школама општег и стручног усмерења, односно најмање двочланим а највише четворочланим тимовима који ће представљати ове школе. Пожељно је да тим чине наставник страног језика који се у оквиру формалног образовања у Србији учи као први или други страни језик (енглески, немачки, француски, руски, италијански и шпански), наставник матерњег језика који се изучава у оквиру формалног образовања у Србији, педагог и директор. Заинтересовани учесници, сви чланови тима, треба да пријаву за учешће попуне индивидуално наводећи своје податке, искуство и мотивацију, али свакако позивамо заинтересоване да се пре пријаве договоре са колегама о учешћу. Из једне школе се могу пријавити најмање двоје а највише четворо учесника који би желели да током и након радионице заједнички раде на осмишљавању међупредметних садржаја и активности који ће подстаћи развој вишејезичности и интеркултуралности код ученика.

Главни циљ радионице је подршка у осмишљавању пројеката у области вишејезичног и интеркултурног образовања. Током првог дана биће речи о циљевима оваквог образовања као и о методолошким приступима који омогућавају развој компетенција вишејезичности и интеркултуралности код ученика. Учесници ће се упознати са Референтним оквиром за плуралистичке приступе (FREPA), а говориће се и о компетенцијама које су наставницима потребне за развој пројеката у овој области. Такође ће се представљати примери наставних активности које могу послужити као инспирација учесницима за пројекте на којима ће радити другог дана ове радионице.

Од учесника се очекује да учествују у припремним задацима који претходе радионици и да активно учествују у самој радионици тако што ће различите активности спроводити у паровима или мањим групама. Током радионице је потребно да учесници имају своје лаптоп-рачунаре. Tакође, након радионице, учесници треба да са колегама поделе информације о ресурсима који се налазе на веб-сајту (https://carap.ecml.at/) и активностима у којима су учествовали, као и знања и вештине које су стекли на радионици.

Тимски рад, комуникација са предавачима, консултације и размена материјала биће организовани на Мудл платформи. Током рада на Мудл платформи учесницима ће бити обезбеђена подршка као и сва неопходна упутства.

Језик радионице је енглески, а како би учесници могли да прате активности и учествују активно у њима потребно је да њихово знање енглеског буде на нивоу Б2 према Заједничком европском референтном оквиру за језике.

Рок за пријаве је 20. септембар 2023. године до краја дана.

За радионицу се можете пријавити попуњавањем формулара који се налази овде.

Након, разматрања пријава и одабира учесника, сви пријављени кандидати добиће информације о статусу своје пријаве а учесници чије је учешће одобрено и више информација у вези са учешћем на самој радионици.

Учешће на радионици је бесплатно, а одабраним учесницима који долазе ван Београда, Фондација Темпус рефундираће трошкове пута и обезбедити смештај на бази једног ноћења.

За сва додатна питања која се тичу пријаве или саме радионице можете нас контактирати путем имејла jezici@tempus.ac.rs.

Продужен рок за пријављивање на семинар „Регионални и мањински језици у вишејезичном контексту“

Европски центар за живе језике, у сарадњи са Европском комисијом, организује семинар под називом „Регионални и мањински језици у вишејезичном контексту“ (енгл. Regional and minority languages within a plurilingual context), који ће се одржати 7. новембра 2023. године у Грацу, у Аустрији.

Рок за пријављивање на семинар је продужен и позив ће бити отворен до 3. септембра до краја дана. Фондација Темпус, као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, позива све заинтересоване који се баве овом темом да прочитају опис семинара и услове за учешће и пријаве се путем овог формулара.

Овај догађај је усмерен на образовне праксе у окружењима у којима су доминантни регионални и мањински језици. На њему ће се представљати праксе које укључују регионалне и мањинске језике као део курикулума и/или језике наставе, а које се могу прилагодити другим контекстима. Семинар ће се првенствено бавити педагошким аспектима везаним за курикулум, образовање наставника и праксу у учионици, као и додатном подршком професионалној заједници у овој области. Очекивани резултат семинара је развој веб-сајта са примерима из праксе који се односе на регионалне и мањинске језике као део курикулума и/или језике наставе, а који су везани за различите контексте и образовне нивое.

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу релевантног професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар.

Позив је намењен:

  • Стручњацима у области језичког образовања (наставницима / едукаторима наставника / креаторима курикулума) на било ком образовном нивоу који се активно баве праксом у учионици везаном за регионалне и мањинске језике;
  • Запосленима у просветној управи / креаторима политика који се активно баве регионалним и мањинским језицима.

Пре догађаја, учесници треба да попуне кратак образац о својим активностима у области регионалних и мањинских језика.

Током догађаја, од учесника се очекује да дискутују и размисле о педагошким аспектима који се односе на курикулум, образовање наставника и праксу у учионици, као и да размотре каква је додатна подршка потребна професионалној заједници у овој области.

Након догађаја, од учесника се очекује повезивање са колегама и даљи развој неких студија случаја које се могу прилагодити и користити у другим контекстима, као и дисеминација материјала.

Радни језици су енглески и француски, а за учешће на радионици неопходно је познавање једног од ова два језика најмање на нивоу Б2. Биће обезбеђен симултани превод са једног језика на други.

Уколико имате питања везана за попуњавање пријаве или догађај, можете нам се обратити путем имејла: jezici@tempus.ac.rs.

Продужен конкурс за доделу Европске језичке ознаке

Фондација Темпус обавештава све заинтересоване наставнике и друге актере који се баве језичким образовањем да је продужен конкурс за доделу Европске језичке ознаке (енгл. European Language Label – ELL). Нови рок за подношење пријава је 15. септембар 2023. године до краја дана.

Европска језичка ознака је признање чији је циљ да истакне и награди иновативне и креативне пројекте/иницијативе у области наставе и учења језика широм Европе. Она служи и као подстицај за представљање и ширење резултата ових пројеката/иницијатива и за промовисање јавног интереса за унапређење језичких вештина. У овој иницијативи учествују државе које пуноправно учествују у програму Еразмус+. Ознака се додељује у Србији једном у две године, а пројекте/иницијативе који су награђени и похваљени на конкурсима 2019. и 2021. можете погледати овде.

За Језичку ознаку могу се пријавити пројекти/иницијативе који су завршени у периоду од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2022. Такмичење је отворено само за пројекте/иницијативе из Републике Србије. На конкурс је могуће пријавити пројекте/иницијативе који се односе на наставу или учење енглеског, немачког, француског, руског, шпанског или италијанског језика.

За учешће на конкурсу потребно је попунити електронски пријавни формулар, а у тексту конкурса, који се налази овде, можете наћи детаљније смернице и упутства за пријаву као и критеријуме за доделу Европске језичке ознаке за 2023. годину. С обзиром на то да се текст у електронском пријавном формулару не чува аутоматски, овде можете наћи помоћни пријавни формулар који Вам може служити да осмислите пријаву пре него што попуните електронски пријавни формулар.

Пре слања електронског пријавног формулара такође је потребно попунити и образац за регистрацију подносилаца пријава који се налази на овом линку, као и Сагласност за прикупљање и обраду података о личности која се налази овде. Образац за регистрацију подносилаца пријаве је потребно попунити, одштампати, потписати и оверити печатом установе (осим у случају физичких лица – појединаца где овера печатом није потребна), док је Сагласност потребно само потписати и скенирати. Оба документа, у скенираној електронској копији, треба прикључити електронском пријавном формулару.

Након пристизања пријава и оцена комисије објавићемо резултате конкурса за Европску језичку ознаку, а свечану доделу признања ћемо организовати у децембру 2023. године.

Уколико имате питања у вези са конкурсом, можете нам писати на имејл jezici@tempus.ac.rs.

Семинар Европског центра за живе језике и Европске комисије: „Регионални и мањински језици у вишејезичном контексту“

Европски центар за живе језике (ECML), у сарадњи са Европском комисијом, организује семинар под називом „Регионални и мањински језици у вишејезичном контексту“ (енгл. Regional and minority languages within a plurilingual context), који ће се одржати 7. новембра 2023. године у Грацу, у Аустрији.

Овај догађај је усмерен на образовне праксе у окружењима у којима су доминантни регионални и мањински језици. На њему ће се представљати праксе које укључују регионалне и мањинске језике као део курикулума и/или језике наставе, а које се могу прилагодити другим контекстима. Семинар ће се првенствено бавити педагошким аспектима везаним за курикулум, образовање наставника и праксу у учионици, као и додатном подршком професионалној заједници у овој области. Очекивани резултат семинара је развој веб-сајта са примерима из праксе који се односе на регионалне и мањинске језике као део курикулума и/или језике наставе, а који су везани за различите контексте и образовне нивое.

Овом приликом, Фондација Темпус, као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати се могу пријавити путем формулара који је доступан овде. Молимо Вас да пре пријављивања прочитате опис семинара и услове за учешће.  

Рок за пријаву је 23. август до краја дана.

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу релевантног професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар.

Позив је намењен:

  • Стручњацима у области језичког образовања (наставницима / едукаторима наставника / креаторима курикулума) на било ком образовном нивоу који се активно баве праксом у учионици везаном за регионалне и мањинске језике;
  • Запосленима у просветној управи / креаторима политика који се активно баве регионалним и мањинским језицима.

Пре догађаја, учесници треба да попуне кратак образац о својим активностима у области регионалних и мањинских језика.

Током догађаја, од учесника се очекује да дискутују и размисле о педагошким аспектима који се односе на курикулум, образовање наставника и праксу у учионици, као и да размотре каква је додатна подршка потребна професионалној заједници у овој области.

Након догађаја, од учесника се очекује повезивање са колегама и даљи развој неких студија случаја које се могу прилагодити и користити у другим контекстима, као и дисеминација материјала.

Радни језици су енглески и француски, а за учешће на радионици неопходно је познавање једног од ова два језика најмање на нивоу Б2. Биће обезбеђен симултани превод са једног језика на други.

Уколико имате питања везана за попуњавање пријаве или догађај, можете нам се обратити путем имејл адресе: jezici@tempus.ac.rs.