Одржана радионица Подршка за вишејезичне учионице

Европски центар за живе језике Савета Европе и Фондација Темпус, у сарадњи с Европском комисијом, организовали су 23. и 24. новембра 2023. године радионицу Подршка за вишејезичне учионице (енгл. Supporting Multilingual Classrooms).

На радионици су учествовали наставници страних и матерњих језика, као и наставници нејезичких предмета запослени у основним и средњим школама широм Србије.

Учесници су имали прилике да уче о вредновању плурилингвалних идентитета и различитости у учионици, о компетенцијама које треба развити како би се подржало учење других језика у учионици, како се вишејезичност може неговати активностима које су предвиђене планом и програмом наставе и учења и на нивоу целе школе. Учесницима је посебно корисно било што су могли да сагледају како се ученици осећају у учионицама у којима је језик наставе језик који они не говоре и не разумеју или не говоре довољно добро. На радионици су представљене активности у којима, поред наставника, могу да учествују и остали актери попут вршњака, родитеља и шире заједнице, који су важни у процесу приближавања новог језика и нове културе ученицима који долазе из других земаља.

Радионица је у великој мери била заснована на индивидуалном и групном практичном раду. Обезбедила је простор за дискусију о теми вишејезичности у учионици која се може користити као ресурс за унапређење компетенција ученика, како са стручњацима Европског центра за живе језике тако и са колегама из других школа у Србији. Учесници су нарочито вредним сматрали бројне прилике за стицање нових знања, промишљање о теми вишејезичности и размену искустава, што ће им помоћи да у својој пракси пруже једнаке могућности за учење свим ученицима.

Овде можете да погледате фотографије са радионице.