Održan seminar „Učenje i nastava stranih jezika kroz povezivanje nejezičkih i jezičkih predmetnih sadržaja”

U prostorijama Fondacije Tempus, 8. maja 2024. održan je seminar „Učenje i nastava stranih jezika kroz povezivanje nejezičkih i jezičkih predmetnih sadržaja” koji je akreditovan u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja pod kataloškim brojem  973.

Seminaru su prisustvovali nastavnici stranih jezika iz osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji. Seminar je realizovala Fondacija Tempus, a predavači su bile Dragana Stefanović i Jelena Mišković, nastavnice jezika u Gimnaziji „Takovski ustanak“ i Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Gornjem Milanovcu.

Putem prezentacija, u interaktivnom i grupnom radu, učesnicima su predstavljene teme koje su relevantne za povezivanje predmetnih sadržaja i integrisano učenje nejezičkih i jezičkih sadržaja. Učesnici su veoma aktivno učestvovali u zadatim aktivnostima i delili iskustva u vezi sa temom seminara. Upoznati su sa različitim pristupima ovom obliku nastave, kao i resursima koji im mogu pomoći da organizuju i osavremene nastavne prakse.  Tokom grupnog rada, na konkretnim primerima, učesnici su razgovarali o prednostima i potencijalnim izazovima ovakvog tipa nastave, kao i načinima na koje mogu da se prevaziđu. Predstavljeni su mnogi primeri dobre prakse za koje je istaknuto da su posebno korisni i primenljivi u nastavi.

Fotografije sa događaja nalaze se ovde.