У оквиру пројеката Европског центра за живе језике развијени су ресурси за наставнике и друге стручњаке који се баве наставом и учењем језика. Они се могу сврстати у девет тематских области.

Језичке компетенције наставника и ученика

Кључна питања у образовању наставника јесте скуп компетенција које ученици треба да стекну и улога наставника у том процесу. Да би наставници језика одговорили на потребе ученика и сталне промене у друштву, веома је важно да унапређују и проширују стручне компетенције, што је  Стога су кључни елемент активности ECML-а унапређење и развој компетенција наставника језика који треба да одговоре на потребе ученика и сталне промене у друштву.

Вишејезичност и интеркултуралност у образовању

Развој знања језика и културног идентитета сваког појединца, као и истицање друштвеног значаја језичке и културне разноликости представљају суштину рада Европског центра за живе језике. Вишејезичност у образовању се односи на све видове учења језика – језика кућног окружења, језика наставе, страних језика, регионалних језика и језика националних мањина. Интеркултурално учење подстиче лични развој ученика и побољшава друштвену кохезију.

Образовање и запошљавање миграната

У Европи сада живе милиони миграната прве, друге и треће генерације као и етничке групе. У оквиру ECML-а постоји више публикација и текућих пројеката посвећених језичком образовању миграната у школи и на радном месту, као и савети и смернице за доносиоце одлука и послодавце који им помажу да искористе ову разноликост.

Језици наставе

Језичко образовање се не односи само на наставу страних језика већ обухвата све аспекте школовања. Може се односити на већински језик школе, језике кућног окружења ученика и језик потребан за учење других предмета.

Знаковни језици

У већини европских земаља се знаковни језици не користе као језик наставе. У ECML-у се ради на успостављању европских стандарда за утврђивање нивоа знања знаковног језика како би наставници овог језика, као и тумачи, могли боље да одговоре на потребе заједнице.

Нови медији у језичком образовању

Какав је утицај дигиталне револуције на учење и наставу језика? Готово универзално коришћење интернета и паметних телефона отворило је мноштво могућности за наставу и учење језика. Међутим, ове могућности са собом носе и бројне изазове. Пројекти ECML-а у неколико програма бавили су се питањем развоја дигиталних компетенција наставника и критичке свести о наставним материјалима на интернету у циљу успешног интегрисања ових ресурса у наставу.

Евалуација и оцењивање

Евалуација и оцењивање су важне теме у језичком образовању које се односе како на националне и међународне стандардизоване испите тако и на неформалне тестове на часу. Евалуација подразумева и тестирање језичких компетенција ученика и подршку процесу учења пружањем повратних информација и коришћењем самоевалуације. Материјали у овој области се у великој мери ослањају на Заједнички европски референтни оквир за језике и Европски језички портфолио.

Интегрисано учење језика и нејезичких садржаја (CLIL)

Интегрисано учење језика и нејезичких садржаја (CLIL) и двојезична настава све су популарнији широм Европе. ECML пружа подршку наставницима и едукаторима наставника који примењују CLIL у настави не само да узму у обзир и ојачају језичку компоненту у учењу других предмета, већ и да се фокусирају на развој когнитивне и академске писмености.

Учење језика у раном узрасту

Страни језици све чешће почињу да се уче на почетку основне школе или чак у вртићу. Настава језика са малом децом подразумева комбинацију општих вештина потребних за овај узраст и посебних наставних метода. Учење језика мора бити повезано са когнитивним и емоционалним развојем деце и њиховим искуствима учења у групи на раном узрасту.