Фондација Темпус je основана октобра 2002. године. Њени оснивачи су државни универзитети, који су Фондацију првобитно замислили као канцеларију задужену за спровођење програма Темпус у Србији, чији је циљ подршка унапређењу високог образовања. Од тада је Фондација Темпус постепено постајала одговорна и за друге програме ЕУ, као што су Еразмус Мундус, Програм за целоживотно учење, Жан Моне и Еразмус+.

Од 2007. године почела је да промовише програм Еразмус Мундус, његове заједничке студијске програме и стипендије за студенте, наставнике и остале запослене на високошколским институцијама кроз разне активности, као што су инфо сесије на факултетима и консултације са студентима у вези са могућностима добијања стипендије за одлазак на мастер или докторске студије, као и одлазак на размену.

Од 2009. године, Фондација Темпус је задужена за промоцију програма Жан Моне.

Од 2011. године Фондација Темпус је задужена и за Програм за целоживотно учење, којим су обухваћени и предуниверзитетски нивои образовања. Број институција са којима је сарађивала се ширио – од универзитета и високих школа, до основних и средњих школа, државних институција, предузећа и организација цивилног друштва које су активне у области образовања.

Од 2014. године, Фондација Темпус је надлежна за спровођење компоненте образовања у оквиру највећег програма Европске уније – Еразмус+.

Фондација Темпус је од 2015. и канцеларија задужена за спровођење програма CEEPUS, средњеевропског програма за размену студената и наставног особља.

Након што су у јулу 2016. године започете припремне мере за пуноправно учешће Србије у Еразмус+ програму, Фондација Темпус је постала задужена и за спровођење омладинске компоненте овог програма.

Између 2013. и 2019. године Фондација Темпус је добијала улогу контакт тачке односно центра за различите европске мреже, портале, платформе и системе на националном нивоу. Међу њима су мреже Eurydice, Eurogudiance, Europass и Eurodesk, портал eTwinning, платформе EPALE и Youth Wiki, као и систем ECVET. Више информација о њима налази се на овој страници.

У фeбруару 2019. године, Република Србија је постала пуноправна чланица програма Еразмус+, а Фондација Темпус је Национална агенција за програм Еразмус+.

Исте године Фондација Темпус је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја започела спровођење иницијативе Study in Serbia, чији је циљ повећање броја страних студената у Републици Србији.

Од свог оснивања, Фондација Темпус доприноси развоју образовања и људских ресурса и развоју друштва у целини подизањем капацитета организација за младе и других организација, успостављањем сарадње са свим друштвеним партнерима, међународном сарадњом и радом са појединцима и институцијама.

Фондација Темпус својим радом учествује у промовисању и спровођењу образовних програма ЕУ, других образовних програма, као и различитих програма сарадње намењених свим нивоима образовања и подршци младима у Републици Србији кроз развој, конципирање и имплементацију пројеката чији је циљ унапређење квалитета формалног и неформалног образовања и развој људских ресурса.

Промовисање учења језика као и подршка наставницима и другим стручњацима у области језичког образовања представљају важан аспект рада Фондације Темпус. Ова организација сваке године учествује у прослави Европског дана језика, а од 2019. године је и координатор за ову иницијативу у Србији. Исте године је успостављена сарадња са Европским центром за живе језике Савета Европе, када је Фондација Темпус постала национална контакт тачка за активности ове институције. У оквиру програма Еразмус+, Фондација Темпус је задужена и за спровођење такмичења за Европску језичку ознаку, којом се награђују иновативне иницијативе у настави и учењу језика. Фондација Темпус такође организује бесплатне конференције, семинаре и радионице у области наставе и учења језика.

Фондација Темпус свакодневно доприноси развоју европских стандарда у образовању, приближавању концепта европске димензије у области образовања, промовисању и популаризацији питања везаних за област образовања, образовних политика и политика младих. На основу формалног мандата, Фондација Темпус многобројним активностима промовише и спроводи највећи програм Европске уније – Еразмус+, чиме пружа подршку како организацијама, тако и појединцима у личном и професионалном развоју, као што су каријерно вођење, развој вештина, компетенција и квалификација и међународна мобилност кључних актера у области образовања, са посебним фокусом на практичаре, младе и младе са смањеним могућностима.