Više informacija o nacionalnim i evropskim politikama vezanim za jezičko obrazovanje, kao i publikacije mreže Eurydice o nastavi i učenju jezika, nalazi se na sledećim stranicama: