Zadatak mreže Eurydice je da sagleda i prikaže različite evropske obrazovne sisteme i način njihovog funkcionisanja. Mreža izrađuje opise nacionalnih obrazovnih sistema, uporedne studije posvećene određenim temama, indikatore i statističke podatke. U svom radu, Eurydice teži da promoviše razumevanje, saradnju, poverenje i mobilnost na evropskom i međunarodnom nivou. Mrežu čine 42 nacionalne jedinice sa sedištem u 38 zemalja koje učestvuju u programu EU Erazmus+ (zemlje članice Evropske unije, Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Makedonija, Norveška, Turska i Srbija). Radom mreže koordiniše Izvršna agencija Evropske komisije za sprovođenje programa Evropske unije iz oblasti obrazovanja, kulture i medija.

Sve publikacije mreže Eurydice besplatne su i dostupne na veb-sajtu Eurydice na više evropskih jezika, dok su ključne publikacije u vezi sa učenjem jezika prikazane u nastavku.

Nastava regionalnih i manjinskih jezika u evropskim školama (The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe, 2019)

Ovaj izveštaj mreže Eurydice pruža kratak pregled politika širom Evrope koje se zalažu za nastavu regionalnih i manjinskih jezika u školi. Na početku je izložena zastupljenost teme regionalnih i manjinskih jezika u zvaničnim dokumentima najviših obrazovnih organa. Potom se ilustruju neke od politika i mera vezanih za ovu temu u različitim evropskim obrazovnim sistemima. Dat je i pregled nekih projekata i inicijativa koje je finansirala Evropska unija a čiji je cilj podrška nastavi regionalnih i manjinskih jezika u evropskim školama.

Ključni podaci o nastavi jezika u evropskim školama (Key Data on Teaching Languages at School in Europe, 2017)

Izveštaj „Ključni podaci o nastavi jezika u evropskim školama“ opisuje glavne obrazovne politike o izvođenju nastave i učenju jezika u 42 evropska obrazovna sistema. Izveštaj pruža odgovore na pitanja: koji strani jezici se uče, koliko dugo učenici uče strane jezike, nivo vladanja stranim jezicima koji se očekuje od učenika do završetka obaveznog obrazovanja, kakva se podrška za učenje jezika pruža novopridošlim učenicima migrantima, a bavi se i mnogim drugim temama. Indikatori su organizovani u pet poglavlja: Kontekst, Organizacija, Pohađanje nastave stranih jezika, Nastavnici i Nastavni procesi. Indikatori se zasnivaju na nekoliko različitih izvora: Eurydice, Eurostat i međunarodna istraživanja pod okriljem OECDPISA i TALIS. Podaci obuhvataju sve zemlje Evropske unije, Bosnu i Hercegovinu, Švajcarsku, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

Ovaj izveštaj je dostupan i na srpskom jeziku.

Jezici u višim razredima osnovnog i u srednjem obrazovanju – Pregled nacionalnih testiranja u Evropi (Languages in secondary education – An overview of national tests in Europe, 2014/15)

Ovaj izveštaj pruža uporedni pregled nacionalnih testova u Evropi za ocenjivanje jezičkih kompetencija učenika u višim razredima osnovne škole i u srednjoškolskom obrazovanju. Analizom su obuhvaćeni aspekti poput sve većeg značaja nacionalnih testova za jezike, ciljeva testiranja, ocenjivanih veština, kao i načina na koje evropske zemlje obezbeđuju doslednost i pouzdanost u ocenjivanju. Takođe se ispituje uticaj Zajedničkog evropskog referentnog okvira za žive jezike na nacionalne testove.

Izveštaj je dostupan i na srpskom jeziku.

Položaj stranih jezika u evropskim obrazovnim sistemima (The position of foreign languages in European education systems – 1999/2000)

Ovaj dokument sadrži dijagrame sa osnovnim podacima o nastavi stranih jezika u svakoj zemlji. Prikazan je uzrast u kojem deca počinju da uče strane jezike i navedeno je da li je učenje tih jezika obavezno ili ne u različitim fazama školovanja, a dati su i podaci o broju stranih jezika za svaki obrazovni nivo. Pored toga, u studiji su izloženi i pilot projekti koje sprovode državni organi i specijalizovane škole.