Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Београд

Бојана Станкић

A Cultural Journey је међународни, интердисциплинарни и мултикултурни eTwinning пројекат чији је циљ подизање свести ученика о нашем културном идентитету, као и подстицање уважавања, толеранције и солидарности међу људима из различитих култура. Педагошки циљеви пројекта били су и унапређење ИКТ вештина и различитих „меких вештина”: тимског рада, комуникације, организације, управљања временом, лидерства, самопоуздања. Ученици су правили облаке од речи, инфографике са кључним речима везаним за елементе националне културе и културну баштину уопштено, припремали презентације о Светској културној баштини Унеска, представили своју традицију и обичаје и заједнички направили игру. Финални производи пројекта били су мултикултурни кувар, електронска књига о традиционалним ношњама и плесовима, песмама и певачима, као и видео-снимак извођења традиционалних песама, песма у акростиху, електронска књига о традиционалној уметности и уметницима, као и  вишејезична књига прича, легенди и митова.