Основна школа „Љубица Радосављевић Нада”, Зајечар

Пројекат English by Teens се спроводи у нашој школи почевши од другог полугодишта 2020/2021. године и у оквиру њега ученици седмог и осмог разреда једном недељно држе часове предшколцима. На интернету проналазе идеје и материјале за часове, разговарају о њима, а наставници им помажу у састављању плана часова. Два или три ученика су задужена за сваки час са предшколцима. На овај начин ученици седмог и осмог разреда развијају језичке и дигиталне вештине, али и унапређују вештине сарадње и тимског рада и развијају креативност. Предшколцима се пружа прилика да уче енглески језик у неформалној и опуштеној атмосфери, да стекну језичке основе као и да се упознају са традицијом и културом различитих земаља на креативан и забаван начин, јер су им „наставници” много ближи по годинама и боље разумеју њихове потребе.