Osnovna škola „Ljubica Radosavljević Nada”, Zaječar

Projekat English by Teens se sprovodi u našoj školi počevši od drugog polugodišta 2020/2021. godine i u okviru njega učenici sedmog i osmog razreda jednom nedeljno drže časove predškolcima. Na internetu pronalaze ideje i materijale za časove, razgovaraju o njima, a nastavnici im pomažu u sastavljanju plana časova. Dva ili tri učenika su zadužena za svaki čas sa predškolcima. Na ovaj način učenici sedmog i osmog razreda razvijaju jezičke i digitalne veštine, ali i unapređuju veštine saradnje i timskog rada i razvijaju kreativnost. Predškolcima se pruža prilika da uče engleski jezik u neformalnoj i opuštenoj atmosferi, da steknu jezičke osnove kao i da se upoznaju sa tradicijom i kulturom različitih zemalja na kreativan i zabavan način, jer su im „nastavnici” mnogo bliži po godinama i bolje razumeju njihove potrebe.