Техничка школа „Павле Савић“, Нови Сад

Пројекат English language and Project based learning Hub започет је са циљем подстицања иновативности, сарадње и стварања. Иницијатива за отварање клуба за учење на енглеском језику настаје услед потребе веће подршке ученицима са слабијим постигнућем у учењу страног језика, као и за подршку и унапређивање језичких вештина свих заинтересованих ученика да уче кроз пројектну наставу и нове интерактивне методе, и да на креативан и иновативан начин развијају своје језичке и друге међупредментне компетенције.  

У оквиру пројекта ученици су усвајали вокабулар на енглеском језику везан за пандемију коронавируса, проучавали предложене превентивне мере неопходне за повратак у школу и праћење наставе према комбинованом моделу и направили план снимања едукативног филма о превенцији заразне болести. Вршњачки едукатори су обучавали друге ученике о продукцији туторијала, који су потом самостално креирали мини видео-снимке како би садржај учинили доступним другим ученицима.

Пројекат је спровођен са ученицима средње школе, али се активности могу прилагодити тако да одговарају и буду корисне ученицима на било ком нивоу образовања. Наставници су се трудили да спровођењем часова ван учионице и већим подстицањем ученика на примену знања у стварним контекстима помогну ученицима да успешно користе језик у школском окружењу и ван њега. У оквиру пројекта English language and Project based learning Hub ученици су креирали корисне аутентичне материјале као резултат вршњачког и сарадничког учења.