ОШ 23. октобар, Сремски Карловци

Татјана Крстић

Пројекат Мулти-мост треба да путем мултимедија и савремених технологија повеже децу Србије и Русије, да притом оживи пасивна језичка знања, надахне нове односе и да буде умножен и примењиван много пута.

Успостављање веза започето је на бази дечије анимације и народних бајки – садржаја богатог културом, традицијом, лепим језиком и једноставним конструкцијама. Покретач пројекта је позвао наставнике из Србије да са својим ученицима стварају анимиране филмове на тему руских бајки, а наставнике из Русије на тему српских. У другој години реализације, 2017/18, тема пројекта је била „Песме за децу“. Деца из Србије су снимала клипове за песме са готовим аранжманима руских извођача а деца из Русије за српске песме. За 2018/19. годину одабрана је тема „Традиција мога краја“. Ученици су посетили музеје где су им кустоси причали о традицији, а затим су добили задатак да сами истраже традицију свога града и илуструју је. Даљи процес снимања је текао на исти начин.

За снимање филма је неопходно да деца активирају своје креативне потенцијале и удубе се у изучавање дате теме, односно да од пасивних посматрача постану ствараоци. На овај начин стечено знање бива много трајније. Удубљени у изучавање руских бајки, деца упознају руску културу и традицију, што доприноси повећању интересовања за учење језика. Током снимања се користе савремене технологије, па је процес учења занимљив, а посредан односно непосредан контакт ученика са децом свога узраста из Русије директно их мотивише да уче језик како би остварили личну комуникацију. Отворена је група на Фејсбуку у коју су укључени заинтересовани наставници – ментори у изради филма, преко које су се упознали и размењивали информације и искуства.

Учење језика на овај начин није циљ сам по себи него је језик средство комуникације којим је потребно овладати како би ученици могли да учествују у изградњи моста, упознају другу културу и представе своју другима.

У првој години реализације, 2016/2017, у пројекту је учествовало стотинак деце од предшколског узраста до 4. разреда. Деца су снимала под руководством ментора из 4 студија за дечју анимацију (2 из Русије и 2 из Србије). Сваке године број учесника је знатно растао, да би ове године у пројекту учествовало 20 студија за анимацију, од којих многи функционишу као секције при основним школама, као што су студио из Италије и  студио из Украјине који су се прикључили пројекту. Пројекту су се прикључили и ученици Карловачке гимназије, који су снимали филм у оквиру пројектне наставе на часовима руског језика и који су преко овог пројекта остварили сарадњу са филмским колеџом из Русије.

Досадашње активности и искуство показују да је пројекат веома широк и да је у потпуности прилагодљив за све старосне групе ученика и све нивое познавања језика. Најмлађа деца, којима је ово била припрема за учење језика, моделовала су од пластелина и снимала слова за наслов филма, а научила су и руске изразе за основне појмове из филма и руску песму на коју је рађен филм. Старији ученици су имали прилику да користе језик у аутентичним ситуацијама током посете Русији.