OŠ 23. oktobar, Sremski Karlovci

Tatjana Krstić

Projekat Multi-most treba da putem multimedija i savremenih tehnologija poveže decu Srbije i Rusije, da pritom oživi pasivna jezička znanja, nadahne nove odnose i da bude umnožen i primenjivan mnogo puta.

Uspostavljanje veza započeto je na bazi dečije animacije i narodnih bajki – sadržaja bogatog kulturom, tradicijom, lepim jezikom i jednostavnim konstrukcijama. Pokretač projekta je pozvao nastavnike iz Srbije da sa svojim učenicima stvaraju animirane filmove na temu ruskih bajki, a nastavnike iz Rusije na temu srpskih. U drugoj godini realizacije, 2017/18, tema projekta je bila „Pesme za decu“. Deca iz Srbije su snimala klipove za pesme sa gotovim aranžmanima ruskih izvođača a deca iz Rusije za srpske pesme. Za 2018/19. godinu odabrana je tema „Tradicija moga kraja“. Učenici su posetili muzeje gde su im kustosi pričali o tradiciji, a zatim su dobili zadatak da sami istraže tradiciju svoga grada i ilustruju je. Dalji proces snimanja je tekao na isti način.

Za snimanje filma je neophodno da deca aktiviraju svoje kreativne potencijale i udube se u izučavanje date teme, odnosno da od pasivnih posmatrača postanu stvaraoci. Na ovaj način stečeno znanje biva mnogo trajnije. Udubljeni u izučavanje ruskih bajki, deca upoznaju rusku kulturu i tradiciju, što doprinosi povećanju interesovanja za učenje jezika. Tokom snimanja se koriste savremene tehnologije, pa je proces učenja zanimljiv, a posredan odnosno neposredan kontakt učenika sa decom svoga uzrasta iz Rusije direktno ih motiviše da uče jezik kako bi ostvarili ličnu komunikaciju. Otvorena je grupa na Fejsbuku u koju su uključeni zainteresovani nastavnici – mentori u izradi filma, preko koje su se upoznali i razmenjivali informacije i iskustva.

Učenje jezika na ovaj način nije cilj sam po sebi nego je jezik sredstvo komunikacije kojim je potrebno ovladati kako bi učenici mogli da učestvuju u izgradnji mosta, upoznaju drugu kulturu i predstave svoju drugima.

U prvoj godini realizacije, 2016/2017, u projektu je učestvovalo stotinak dece od predškolskog uzrasta do 4. razreda. Deca su snimala pod rukovodstvom mentora iz 4 studija za dečju animaciju (2 iz Rusije i 2 iz Srbije). Svake godine broj učesnika je znatno rastao, da bi ove godine u projektu učestvovalo 20 studija za animaciju, od kojih mnogi funkcionišu kao sekcije pri osnovnim školama, kao što su studio iz Italije i  studio iz Ukrajine koji su se priključili projektu. Projektu su se priključili i učenici Karlovačke gimnazije, koji su snimali film u okviru projektne nastave na časovima ruskog jezika i koji su preko ovog projekta ostvarili saradnju sa filmskim koledžom iz Rusije.

Dosadašnje aktivnosti i iskustvo pokazuju da je projekat veoma širok i da je u potpunosti prilagodljiv za sve starosne grupe učenika i sve nivoe poznavanja jezika. Najmlađa deca, kojima je ovo bila priprema za učenje jezika, modelovala su od plastelina i snimala slova za naslov filma, a naučila su i ruske izraze za osnovne pojmove iz filma i rusku pesmu na koju je rađen film. Stariji učenici su imali priliku da koriste jezik u autentičnim situacijama tokom posete Rusiji.