ОШ Рада Шубакић, Гружа

Бранка Дачески

Читање књига је активност са којом никада не треба да се прекине и коју треба подстицати код деце. Улога наставника је да им покажу колико су књиге сјајне и у које светове књиге могу да их одведу. Овај пројекат представља искуства читања деци и са децом.

Часови се заснивају на дечјим књигама. Једна књига се обрађује 5-6 часова и наставник се труди да што више извуче из књиге користећи различите методе, технике и активности. У наставку се налази пример оквирног плана рада за једну од књига:

  1. час – наслов књиге, писац и илустратор, прелиставање књиге, описивање слика и сл.
  2. час – читање књиге
  3. час – активности: бојење, спајање, игре памћења са картицама, цртање, писање и сл.
  4. час – поновно читање књиге, довршавање реченица, прављење животиња од картона
  5. час – ученици вежбају и рецитују причу

Видео-снимак неких активности у оквиру овог пројекта може се погледати на овом линку.