Filološka gimnazija, Beograd

Miloš Prajzović

Filološka gimnazija je škola za nadarene učenike u kojoj se redovna nastava jezika odvija na naprednom nivou, ali u svakoj generaciji postoji deo učenika koji mogu da postignu još više.

Cilj ovog projekta je pravljenje i izvođenje predstava na stranim jezicima – engleskom, španskom i francuskom – kao i korišćenje dramskih tehnika za učenje i usvajanje stranih jezika. U okviru projekta su nastale tri predstave: „Le Monopoly“ na francuskom, „Vamos a por todas!“ na španskom i „Virtue and Other Sins“ na engleskom. Većina aktivnosti se odvijala u školi, ali su predstave izvođene i u drugim školama i širom zemlje.

U prvoj fazi su učestvovale sve tri grupe a učenici su se pripremali za nastup na tri različita jezika zajedno radeći na razvoju glumačkih veština, gestikulaciji, scenskoj interakciji i prevazilaženju treme. U drugoj fazi su se grupe razdvojile i nastavile da rade po sličnom planu aktivnosti. Birale su relevantnu temu i tekst i razgovarale o likovima i radnji kako bi učenici potpuno razumeli kontekst predstave. Potom su analizirani likovi, njihov društveni status i situacije u kojima se nalaze da bi učenici mogli da pronađu lik koji im najviše odgovara. Sve grupe su radile na scenariju za predstavu. Neke su pisale originalno dramsko delo (najnaprednija grupa), neke su dodavale delove teksta, a neke ga prilagođavale kako bi se u predstavu uključili određeni društveni i lični aspekti. U trećoj fazi su se učenici sastajali u okviru grupe, razgovarali o tome kako predstava napreduje i organizovali probe. U poslednjoj fazi su učenici izvodili predstave – u svojoj školi i drugim školama, kao i na pozorišnom festivalu za učenike gde su osvojili nagrade.