Савремена гимназија, Београд

Пројекат Unveiling the Secrets of Advertising је интердисциплинарни пројекат (енглески језик, уметност и дизајн, психологија) чији је циљ сагледавање медијске манипулације и њених аспеката, откривање кључних елемената у рекламама (језичких, психолошких и графичких), развој вештина читања, слушања, писања и говора код ученика, унапређење ИКТ вештина и њихово коришћење у сврху креирања производа. Пројекат је такође имао интернационалну димензију као део eTwinning пројекта спроведеног у сарадњи са једном средњом школом у Италији, што је додатно користило ученицима – упознали су другу културу, размењивали мишљења и директно су комуницирали са вршњацима који такође уче енглески језик. Наставници су искористили заинтересованост ученика за медије и рекламирање за подучавање садржаја из наставног плана и програма на иновативан и креативан начин. Овим пројектом наставници су такође унапредили своје професионалне вештине и квалитет наставе.