Основна школа „Предраг Кожић”, Дубовац

Главни циљ пројекта Welcome to Deliblato Sands / Bienvenues dans la Dune de Deliblato био је оспособити ученике да користећи језичке компетенције представе свој крај у што бољем светлу. Ово смо покушали да постигнемо применом методе CLIL (интегрисано учење језика и нејезичких садржаја), што је подразумевало учешће групе наставника различитих предмета (француски, биологија, ликовна култура, географија, информатика, српски и енглески језик). Ученици су добијали смернице током целог пројекта, који је укључивао прикупљање и анализу података, превођење на француски и енглески језик и прављење брошуре. Ученици су радили у групама, подстакнути на тимски рад, при чему је свака група дала свој допринос завршном производу. Резултат пројекта постоји и у електронском и у штампаном облику. Намеравамо да ову брошуру делимо туристима који пролазе овим крајем како бисмо им пожелели добродошлицу и истовремено промовисали нашу школу. Одлучили смо се за брошуру јер смо желели да имамо опипљиве резултате пројекта.