Medicinska škola Beograd

Sandra Mitrović

Tema ovog eTwinning projekta je očuvanje zdravlja ljudi, zaštita životne sredine i negovanje kulturnog nasleđa. Inicijator projekta je bila Turska, kojoj su se pridružile Italija, Srbija, Litvanija, Poljska, Azerbejdžan, Rumunija i Jordan.

Nakon pripremnih aktivnosti i upoznavanja u septembru, oktobar je bio posvećen temi životne sredine i čoveka. Učenici su smišljali slogane, pravili logo projekta i realizovali aktivnost „Čista sredina – prljava sredina“. Novembarske aktivnosti su se odnosile na probleme u životnoj sredini i načinu njihovog rešavanja, kao i na ulogu čoveka. U decembru je fokus bio na tradiciji i običajima u različitim gradovima i zemljama, a partnerske škole su organizovale onlajn susrete. U januaru su zadaci bili vezani za čuvanje i potrošnju resursa a u februaru za reciklažu. Mart je bio posvećen istraživanju zanata, dok su u aprilu učenici predstavljali istoriju i kulturu svog grada i pravili zajedničku elektronsku knjigu. Poslednja tema je realizovana van učionice, pa su organizovani edukativne šetnje u prirodi i sađenje drveća. Proizvodi nastali u okviru projekt izloženi su u holu škole.