Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/tempus/public_html/jezici.obrazovanje.rs/wp-content/plugins/wp-user-frontend/includes/fields/class-field-radio.php on line 155

English by Teens

Učenici 7. i 8. razreda su aktivno učestvovali u pripremi časova tako što su pretraživali sadržaje na internetu pokušavajući da pronađu ideje koje su zatim koristili u nastavi sa predškolcima. Sadržaji (pesmice, priče, igre, kao i tekstovi o različitim temama) su bili na engleskom jeziku tako da su učenici čitajući razne tekstove na engleskom jeziku unapređivali svoje jezičke veštine. Osim toga su razvijali medijsku pismenost jer su učili da razlikuju pouzdane sajtove, kao i relevantne sadržaje, što je svakako izuzetno bitno i što će im biti od velike koristi u danjem školovanju. Prilikom pripreme časova morali su da pronađu i razne materijale za bojenje, za seckanje ili izradu različitih predmeta koje su kasnije zajedno sa predškolcima prodavali na Novogodišnjem bazaru, koji svake godine organizujemo u školi, tako da su razvijali digitalne veštine, ali i preduzetničke veštine. Pošto je u pripremi časova učestvovalo više učenika tako što je svako iznosio svoje ideje i predloge, na ovaj način su vežbali i saradnju, ali i razvoj kritičkog mišljenja jer su procenjivali ideje i birali najbolju i najuspešniju.

Tokom drugog polugodišta obradili smo upoznavanje, boje, brojeve i delove tela kroz različite aktivnosti:

 • Slušanje pesmica, ponavljanje i povezivanje pokreta sa određenim delovima pesmice (npr. What’s your name? – učenici pokazuju rukom, zatim Nice to meet you – učenici se rukuju, Let’s be friends – učenici se zagrle; na ovaj način su učenici ponavljali izraze i pokazivali tj. mogli su da postave pitanje ili da izgovore izraz kada vide pokret);
 • Prilikom obrade boja takođe smo kombinovali pokret i boje, svaku boju je predstavljao jedan pokret (crvena – dlan o dlan, zelena – pucketanje prstima, ljubičasta – dodirni nos, bela – klimanje glavom….)
 • Aktivnosti sa fleš-karticama – koristili smo ih da uvedemo nove reči, da obnovimo naučeno i za razne igrice:
 • Touch game – podelimo učenike u dve grupe, postavimo fleš-kartice koje se odnose na gradivo koje smo obradili i zatim izgovorimo pojam, a predstavnici grupa treba da dodirnu karticu koja se odnosi na taj pojam; ukoliko tačno izaberu dobiju poen za svoju ekipu;
 • Memory game – poređamo fleš-kartice okrenute ka tabli, učenici izaberu jednu, okrenu je i kažu šta vide, a zatim treba da pronađu karticu sa istom slikom; ukoliko uspeju, zadržavaju kartice, a pobednik je ona ekipa koja ima više kartica.
 • Druge igrice:
 • Up/Down – zalepimo poster sa zvezdicama različitih boja koje su poređane u dva reda; ako izgovorimo boju koja je u gornjem redu, učenici ustaju; ako je i sledeća boja u gornjem redu, ostaju da stoje, ako je u donjem redu, moraju da sednu; učenik koji pogreši ispada iz igre
 • Four corners – učenici stoje, u sredini je jedan učenik koji zatvorenih očiju broji do deset, a ostali učenici treba da izaberu jedan od četiri ugla (u svakom uglu se nalazi po jedna boja) i da u tišini dođu do tog ugla tako da učenik koji broji ne zna u kom uglu ima najviše dece; kad izbroji do deset, učenik koji je u sredini bira jednu boju i svi učenici koji su u tom uglu ispadaju iz igre.
 • Potraga za blagom – u okviru plana rada predškolaca jedna od aktivnosti je i snalaženje u prostoru; podelili smo učenike u grupe i svaka grupa je dobila mapu na kojoj su bila iscrtana uputstva kako da dođu do cilja, s tim što su učenici morali da reše određene zadatke da bi došli do sledećeg traga; zadaci su se odnosili na ono što su naučili na časovima engleskog, npr. da broje do deset ili da kažu boje ili delove tela prikazane na slici; tačno rešenje zadatka ih vodi do sledećeg traga i konačno do skrivenog blaga (slatkiši).
 • Učenici u ulozi nastavnika engleskog jezika
 • Ciljevi projekta su motivisanje učenika (tinejdžera) da se aktivnije uključe u nastavni proces, da na zanimljiv i kreativan način razvijaju jezičke, digitalne i istraživačke veštine, da primene stečeno znanje, ali i da razmišljaju o profesionalnoj orijentaciji. Pored toga, cilj je podstaći predškolce, koji uglavnom dolaze iz ugroženih porodica i osetljivih grupa, da uče engleski jezik od najranijeg uzrasta.
 • engleski
 • govor | čitanje | slušanje
 • Saradničko učenje | Korišćenje tehnologije u obrazovanju | Vokabular | Učenje kroz igru | Neformalno učenje
 • Slobodanka
 • Stanković Petrović
 • nastavnik
 • osnovna škola
 • OŠ Ljubica Radosavljević Nada
 • projekat
 • predškolski uzrast | viši razredi osnovne škole
 • U okviru ovog projekta učenici sedmog i osmog razreda jednom nedeljno drže nastavu engleskog jezika predškolcima. Ideje i materijale za časove pronalaze na internetu i razgovaraju o njima, a nastavnik im pomaže da sastavljaju plan časova. Po dva ili tri učenika su zadužena za realizaciju svakog časa. Na ovaj način, učenici sedmog i osmog razreda unapređuju jezičke i digitalne veštine, ali i saradnju, timski rad i kreativnost. Predškolci dobijaju priliku da u neformalnoj i opuštenoj atmosferi nauče osnove engleskog jezika na kreativan i zabavan način jer su im „nastavnici” mnogo bliži po uzrastu i bolje razumeju njihove potrebe.

 • Učenici predškolskog uzrasta:
  - Razumeće pozdrave;
  - Znaće da se predstave;
  - Umeće da broje do 10;
  - Umeće da prepoznaju reči za boje;
  - Biće u stanju da izvršavaju jednostavne instrukcije.
  Učenici 7. i 8. razreda:
  - Razumeće različite vrste tekstova sa interneta;
  - Umeće da izdvoje važne informacije u tekstu;
  - Umeće da iznesu svoje mišljenje u vezi sa pronađenim nastavnim materijalima;
  - Umeće da na kreativan način predstave nastavne sadržaje.

 • • Fotografije na kojima su prikazani priprema i realizacija nastave, kao i dodela sertifikata: https://drive.google.com/drive/folders/1sG75jMSnPaam66qR131tzR8mrusHgwaH?usp=sharing
  • Snimci nekih aktivnosti realizovanih tokom drugog polugodišta (pesmice – What’s your name?, Colours, Follow me, i igra Four corners): https://drive.google.com/drive/folders/1tRzEVmDqMuy3Nh2jOeeG5x3liVgK3aBd?usp=sharing
  • Fotografije realizacije aktivnosti Potraga za blagom: https://drive.google.com/drive/folders/1oj2TCIS-YabpimGt30x7PM0KmQ0Zpq3y?usp=sharing
  • Snimak sa lokalne televizije u kojem je predstavljena inicijativa: https://www.facebook.com/697257712/videos/10158870271437713/
  • Prilog lokalne televizije o školi u kojem se pominje i realizacija projekta (14:09 - 17:34): https://youtu.be/XYPTfv0sdPs

 • Ne
 • Ne
 • Nastavnik je počeo sa realizacijom ove aktivnosti pošto se učenicima dopala ideja da oni pripremaju časove. Učenici su se dobrovoljno prijavljivali za učešće u projektu. Vremenom su neki odustajali jer su shvatili da se ne pronalaze u ovakvim aktivnostima, a neki drugi učenici su se uključivali, dok su neki samo povremeno učestvovali u pripremi časova. Dve učenice koje su sada u srednjoj školi planiraju da studiraju engleski jezik upravo zahvaljujući ovoj aktivnosti.

 • izjava o autorstvu Slobodanka
 • SAGLAS~1