Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/tempus/public_html/jezici.obrazovanje.rs/wp-content/plugins/wp-user-frontend/includes/fields/class-field-radio.php on line 155

English langauge and Project based learning Hub

Иницијатива за отварање клуба за учење „English language and Projecet based learning Hub“ у хибридном моделу учења услед пандемије коронавирусом и прописаних епидемиолошких мера, настаје у оквиру ширег пројекта „Обогаћени једносменски рад у школи“ за који школа аплицира код Министарства просвете, науке и технолошког развоја и добија право на реализацију у августу, 2020. Пројекат се одвијао у учионицама матичне школе, као и на отвореној платформи Гугл учионице под истим називом „English language and Project-based learning Hub“, као и у разменама на Гугл Мит-у, каналу за комуникацију уживо. Демонстрирани модел учења наставник размењује са другим наставницима на наставничким форумима, тако да се дисеминација модела може посматрати и кроз иновирану праксу других наставника и ученика у матичној школи, партнерским школама и широј заједници. Унутар иницијативе коју смо покренули у клубу за учење циљ је био и успоставити мрежу вршњачких едукатора који би уз фацилитацију наставника преузимали улогу младих вршњачких едукатора, који користе ИКТ алате и дигиталне ресурсе и помажу како наставницима у раду са новим технологијама, тако и ученицима да на савремен начин и уз употребу аутентичних материјала усвајају садржаје у учењу страног језика. Акценат је постављен на моменат учења на самом часу. Циљ је и да наставници других предмета/наставних области преузму демонстриране моделе учења и инкорпорирају их у своју праксу.

Ученици уче елементе језика и културе Уједињеног Краљевства, користе аутентичне материјале и едукативне постере издавача Кембриџ и Оксфорд. Вршњачки едукатори желе да ове материјале учине видљивим и доступним свим ученицима наше, партнерских и основних школа са којима школа сарађује. Наставник модерира процес учења. Ученици усвајају вокабулар на енглеском језику у вези са пандемијом коронавирусом, проучавају сет предложених превентивних мера неопходних за повратак у школу и праћење наставе према  комбинованом моделу, креирају план снимња за едукативни филм о превенцији заразне болести. Вршњачки едукатори обучавају друге ученике о продукцији туторијала, наставник модерира процес учења. Ученици уз помоћ наставника и ученика вршњачких едукатора проучавају едукативне панеле постављене у холу школе и за пет одабраних тема (Универзитетски центар Кембриџ, Пирамида здраве исхране, Основе банкарства, Соларни систем и постављање Насиног ровера на Марс) самостално уз примену знања о продукцији туторијала креирају мини видео-материјале како би и други ученици могли да их користе.

У клубу за учење доминанатан метод рада је пројектна метода и активности пројектне наставе. Технике рада односе се на активности програма „Читањем и писањем до критичког мишљења“ у смислу да доминирију мозгалице, галеријске шетње, ауторове столице, слагалице 1 и слагалице 2, техника знам-желим да сазнам-научио сам/сазнао сам, технике трампе идеја, играње улога и др. Наставни материјали су аутентичног садржаја британских издавача или исечци из британских новина, садржаји са Јутјуба, постери издавача CUP&OUP, корисни линкови за истраживачки рад у оквиру теме и др. Ученици у свом раду користе дигиталне алате за едитовање мини видео-материјала Adobe Spark, Inshot и друге апликације, за проверу знања користе се Padlet, Kahoot квиз, Гугл упитници и друго.

Ученици су креирали и поставили једанаест едукативних панела на енглеском језику; постављени панои у централном холу школе, доступни свим корисницима за метод учења „гелеријска шетња“/станице за учење из програма „Читањем и писањем до критичког мишљења“. Снимљени видео-материјали, четири мини видео-записа (на теме:  Пирамида здраве исхране, Основе банкарства, Соларни систем и Насин ровер на Марсу, Кембриџ универзитетски центар) уз пратеће линкове и адекватну музичку подлогу постављени на Гугл учионицу и омогућен приступ свим ученицима корисницима искуственог учења уз туторијал како направити мини видео-записе.

 • Вршњачки едукатори/ученици у клубу пружају подршку ученицима са слабијим језичким компетенцијама на енглеском језику
 • Унапредити језичке комептенције ученика, функционално знање о језику и култури Британије као и укупну дигиталну писменост ученика.
 • енглески | немачки | језик који није нa листи
 • словачки, мађарски, русински, бошњачки, ромски
 • говор | писање | читање | слушање
 • CLIL | Пројектна настава | Вршњачко учење | Сарадничко учење | Интеркултуралност у настави | Коришћење технологије у образовању | Граматика | Вокабулар
 • Лела
 • Вуковић
 • Наставница енглеског језика
 • /

 • /

 • гимназија / средња стручна школа
 • Техничка школа „Павле Савић“
 • друго
 • Иницијатива за отварање клуба за учење
 • средња школа
 • Иницијатива за отварање клуба на енглеском језику настала је услед потребе веће подршке ученицима са слабијим постигнућем, спровођења пројектне наставе и нових интерактивних метода за развијање језичких и других међупредметних компетенција. Ученици су усвајали вокабулар у вези са пандемијом вируса корона и направили план снимања филма о превенцији заразне болести. Вршњачки едукатори обучавали су друге ученике о прављењу туторијала који су потом креирали мини видео-снимке. Наставници су се трудили да спроводе часове ван учионице и да подстичу ученике да примене знање у стварним контекстима. Пројекат је спровођен са средњошколцима али се може прилагодити различитим узрастима.

 • Ученици ће бити у стању да идентификују различите приступе теми здраве исхране, моћи ће адекватно да користе стручни вокабулар у оквиру задате теме, развијаће вештине говорења, слушања и аргументовања у погледу здравих намирница које користе у исхрани као и да користећи усвојен дискурс аргументовано супроставе ставове у погледу савремених приступа пирамиди исхране у односу на традиционалне поставке или усвојене навике у исхрани младих. Ученици ће уз менторство наставника бити у стању да направе сценарио за мини видео-материјал у оквиру теме, као и да снимљени видео-материјал припреме за постављање на Јутјуб канал и даљу употребу за потребе наставних и ваннаставних активности у учењу енглеског језика и других релевантних предмета.

 • 1 . Линк ка фотографијама
  https://drive.google.com/drive/folders/1PQtlgVwEpkTHELKjoXpgfGUoOPb2OjVJ?usp=sharing
  2. Линк ка Фејсбук промоцији Пројекта
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=954334298421920&id=137659940089364&__tn__=%2As%2As-R
  3. Прве активности на пројекту (Фејсбук)
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=963322240856459&id=137659940089364&__tn__=%2As%2As-R
  4. Наставнички форум, промоција ширег пројекта (Фејсбук)
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1055320824989933&id=137659940089364&__tn__=%2As%2As-R
  5. Линк ка филму Повратак у школу
  http://tspavlesavic.edu.rs/?p=2685
  6. Линк ка Соларном систему
  https://drive.google.com/file/d/1xK9m2ktvHXYUlIEDmqYA-J3Rlo8RfKqm/view?usp=sharing
  7. Линк ка Основама банкарства
  https://www.youtube.com/watch?v=HA22bFewsvY&ab_channel=AleksandarKovacevic
  8. Линк ка Пирамиди здраве исхране
  https://drive.google.com/file/d/1OwVIiEMBef9ziR0Ek6UPZX4i2skJATeX/view?usp=sharing
  9. Линк ка Кембриџу, универзитетском центру
  https://drive.google.com/file/d/1xmq2yBpFlkZYfgEH6Z2RdoeN-kv9yvUw/view?usp=sharing

 • Не
 • Не
 • Примери едукативних језичких паноа настали на основу постера званичних британских издавача који су постављени у централном холу школе, могли би се на сличан начин користити и у другим страним језицима са релевантним издавачима уџбеника за те језике. Такође, видео-материјали као аудио-визуелна подршка у учењу језика на основу тема са едукативних паноа и/или ширег контекста, могли би се путем употребе ИКТ-а и/или апликација за креирање мини видео-записа, креирати и на другим страним језицима. Могућност прилагођавања садржаја нивоу језичких компетенција и/или различитим старосним групама у оквиру пројектних активности демонстрирана је кроз концепт вршњачких едукатора који би садржаје обрађивали на напредном и средњем нивоу, а на радионицама/обукама прилагођавали садржаје нивоу језичких компетенција саговорника (од основног до напредног нивоа) уз фацилитацију наставника и поштовање остварености пројектованих исхода на одређеном нивоу постигнућа.

 • Сагласност 2
 • 1EA7B~1