Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/tempus/public_html/jezici.obrazovanje.rs/wp-content/plugins/wp-user-frontend/includes/fields/class-field-radio.php on line 155

Same Planet – Same Aim

Oko svih aktivnosti, zadataka i alata partneri na projektu dogovarali su se od samog početka. Za potrebe planiranja aktivnosti i sastanaka na mreži korišćeni su alati koje nudi radni prostor projekta Twin Mail, Twin Forum i Google Docs. Nastavnici su komunicirali putem aplikacija Twin Space, Teacher Bulletin, Twin Mail, ali i putem Adobe Connect-a i Zoom-a. Delili su uspeh i izazove svojih škola u SWOT analizi, video snimcima, fotografijama i drugim materijalima u radnom prostoru projekta (Twin Space).

Stručnjaci su organizovali 2 vebinara za nastavnike. Dr Ferit Kaličkaja (Dr Ferit Kılıçkaya) je prisutnima predstavio digitalne alate za ocenjivanje, dok je dr Fatih Javuz (Dr Fatih Yavuz) govorio o izvrnutoj učionici i razvoju veštine pisanja kod učenika.

Učenici su, takođe, komunicirali i sarađivali sa svojim vršnjacima. Imali su prilike da pričaju na engleskom o svojim interesovanjima, da pevaju pesme po izboru, odigraju kviz, i podele sa ostalima šta za njih znači eTwinning.

Partneri na projektu i učenici sarađivali su na različitim aktivnostima poput kreiranja e-knjiga o tehnikama u nastavi, bavili se temama o porodici, svakodnevnim aktivnostima, delovima glave i tela, državama i gradovima, pravili video-snimke i kreirali novogodišnji kalendar, uređivali novine, pisali pisma i poeziju, organizovali Dan bezbednog interneta (učenici su pravili slogane, postere i infografike), organizovali Svetski dan jezika (učenici su organizovali izazov u izgovaranju brzalica na stranom jeziku) i eTwinning dan (učenici su bojili delove postera koji su kasnije spojeni u jednu celinu). Nekoliko zajedničkih e-knjiga o tehnikama u nastavi kreirano je u aplikaciji Story Jumper (teme su bile: upoznavanje, predstavljanje porodice, delovi lica i tela, gradovi i države) i u aplikaciji Book Creator (lančana priča na temu svakodnevnih aktivnosti sa likom kog su izabrali učenici).

Učenici su se prvo predstavili i pročitali opise svojih vršnjaka na aplikaciji Padlet. Onda su proverili da li razumeju tekst putem igrice Word Wall. Pripremili su poster na kojem su predstavili svoju porodicu. U video-snimku pričali su o svojoj porodici i pitali narednog partnera da predstavi svoju porodicu. U ovoj aktivnosti učenici su radili u međunarodnim timovima od po pet učesnika.

U novogodišnjoj aktivnosti, partneri na projektu pripremili su kalendar sa opisima svojih gradova.

Učenici su, takođe, pripremili jednu e-knjigu o dnevnoj rutini jednog lika iz crtanog filma. Učenici koji su učestovali u ovom projektu odabrali su jednog lika, ilustrovali rečenice i snimili svoj glas koristeći aplikaciju Vocaroo. Kasnije su napravili video-materijale u kojima su opisali fizičke osobine svojih likova, ubacili opise u aplikaciju Fluent Key i napravili kvizove.

Partnerske ustanove na projektu razmenile su kvizove, a učenici su odgovarali na pitanja. Učenici su, takođe, opisali mesto gde žive i napravili crtani uz pomoć alata PowToon.

U narednoj aktivnosti, učenici su pisali pisma svojim vršnjacima u inostranstvu i odgovarali na njih opisujući sebe i svoj grad i državu. Pisma su pisali na Padlet zidu.

U aktivnosti sastavljanja pesme u akrostihu, učenici su zajedno napisali pesmu.

Takođe su napravili i novine projekta. Dodali su opise i slike aktivnosti koje su sprovedene u učionici. Novine su pripremljene u aplikaciji Canva.

U okviru događaja Dan bezbednog interneta, učenici su informisani o načinima kako da bezbednije koriste internet. Koristeći aplikaciju Canva, učenici su napravili infografik sa savetima koji se tiču bezbednosti na internetu.

U okviru Svetskog dana jezika, partneri na projektu sproveli su zajednički izazov. Svaka partnerska ustanova podelila je jednu brzalicu sa narednom partnerskom ustanovom na spisku. Na kraju, napravljen je lančani video korišćenjem softvera za montažu videa Movavi.