Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/tempus/public_html/jezici.obrazovanje.rs/wp-content/plugins/wp-user-frontend/includes/fields/class-field-radio.php on line 155

Sign language in religious communities

NAPOMENA : Sve  aktivnosti  su prekinute u periodu pandemije.

~Predstavljanje ideje projekta i dobijanje podrške svih verskih zajednica u zemlji sa težnjom da se projekat proširi i na druge zemlje.

(U R.Srbiji saglasnost/podršku ovom projektu su dale Srpska pravoslavna crkva NJ.S.patrijarh Irinej, NJ.S.Patrijarh Porfirije-pismeno, Jevrejska zajednica Srbije-G.Rabin Ariel Isak-pismeno, Islamska zajednica Srbije-G.Muftija A.Numan-pismeno, Beogradska nadbiskupija-NJ.E. S.Hočevar- usmeno.)

~Sastavljanje liste predstavnika volontera za učenje znakovnog jezika iz sve tri verske zajednice u zemlji.

(Organizovanje časova znakovnog jezika za predstavnike religijskih zajednica na pozicijama misionarskog rada u prostorijama verskih zajednica od strane tumača znakovnog jezika –  korišćeni materijal standardni, licencirano poznavanje znakovnog jezika.

~Sklapanje sporazuma sa prevodiocima za znakovni jezik o volontiranju, držanju časova zainteresovanim stranama.

(Časove, obuku, održavaju tumači znakovnog jezika, gluve i nagluve osobe na bazi volonterskog rada.)

~Predstavljanje projekta Ministarstvu pravde (Direkcija za odnose sa religijskim zajednicama) kako bi projekat postao deo formalnog obrazovnog sistema.)

(Direkcija za odnose sa religijskim zajednicama je dala saglasnost o podršci  projekta.)

~Prezentacija projekta medijima vezanih za misionarski rad religijskih zajednica.

(Projekat je prezentovan na TV Hram-u koji će u svoj program uvesti prevod postojećih emisija na srpski znakovni jezik, Isamska zajednica Srbije za TV prenos svojih verskih službi angažovala je tumača znakovnog jezika)

 • Ravnopravnost upotrebe znakovnog jezika
 • Integracija gluvih i nagluvih osoba.
 • jezik koji nije na listi
 • Maternji znakovni jezik / Internacionalni znakovni jezik
 • govor | pisanje | čitanje
 • Diferencirana i inkluzivna nastava
 • Daliborka
 • Radosavljević
 • Potpredsednik organizacije International Commission for the Protection of the Children
 • /

 • /

 • drugo
 • Humanitarna organizacija
 • International Commission for the Protection of the Children
 • projekat
 • drugo
 • Od 5 do 80 godina.
 • Projekat je nastao iz velike potrebe za integracijom i ostvarivanjem osnovnih ljudskih prava gluvih i nagluvih osoba čiji je maternji jezik znakovni jezik. Prema podacima iz 2015. u Evropi živi oko 51 000 000 gluvih ili nagluvih osoba (statista.com) što je jednako broju stanovnika nekih od najvećih evropskih država. Znakovni jezik u javnosti ima status pomoćnog alata u komunikaciji a ne punopravnog jezika. Znakovni jezik ujedinjuje osobe svih nacija, rasa, religija, kultura. Ovaj projekat bavi se afirmacijom i korišćenjem znakovnog jezika u domenu religije kako bi se gluvim i nagluvim ljudima omogućila punopravna integracija u sve društvene slojeve.

 • Učesnici će u toku aktivnosti naučiti prvenstveno da prepoznaju potrebe komunikacije i izaberu najadekvatniji način komunikacije sa gluvim i nagluvim osobama. Učesnici će znati na koji način da prilagode svoje postojeće religijsko znanje u svrhu obrazovanja i praktikovanja svakodnevnih religijskih potreba gluvih i nagluvih osoba. Umeće da pomognu u opštoj integraciji gluvih i nagluvih osoba u sve društvene slojeve. Učesnici će znati kako da svoje znanje formirano na bilo kom jeziku prevedu na znakovni jezik i prenesu gluvoj/nagluvoj osobi. Učesnici će moći da nakon završenog programa po sopstvenom izboru formiraju svoj dalji rad u svrhu edukacije gluvih/nagluvih osoba ili učenja znakovnog jezika osoba koje su usled zdravstvenih problema izgubile sposobnost govora ili sluha (moždani udar, povrede govornog aparata…), vrše kratku osnovnu obuku medicinskog osoblja zaduženog za brigu o pacijentima bez mogućnosti govora.
  Učesnici će biti u mogućnosti da na adekvatan način prave medijske sadržaje namenjene gluvim i nagluvim osobama.

 • Materijal se formira za svakog učesnika ponaosob u zavisnosti od uzrasta, stepena prilagodljivosti i potreba, stepena postojećeg znanja, svrhe učenja znakovnog jezika.

 • Ne
 • Ne
 • Ovaj projekat, osim usmerenog učenja znakovnog jezika, za cilj ima širu primenu, prvenstveno pomoć gluvim i nagluvim osobama (u R.Srbiji oko 100 000 osoba- ne postoji precizan podatak) u njihovoj punoj integraciji u sve društvene slojeve (u ovom slučaju integraciji u njihov svakodnevni religijski život). Zbog nedovoljne društvene obaveštenosti o Znakovnom jeziku, gluve i nagluve osobe se susreću sa mnogim poteškoćama u osnovnom dnevnom funkcionisanju, nemogućnošću praktikovanja osnovnih dnevnih religijskih potreba, diskriminacijom, izolacijom. Ovaj projekat ima za cilj i šire osnovno upoznavanje društva o Znakovnom jeziku kao maternjem jeziku gluvih i nagluvih osoba čime bi se eliminisao faktor diskriminacije gluvih osoba u smislu svrstavanja u grupu osoba sa mentalnim oboljenjem. Pomoć pri ostvarivanju prava gluvih i nagluvih osoba garantovanih Evropskom Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

 • 3
 • 2