Test jun 2022

The contracting parties acknowledge the importance of data protection and shall take effective measures to implement acceptable privacy standards within the Central European Exchange Programme for University Studies.

 • engleski | nemački | drugi jezik
 • govor | pisanje | čitanje
 • Vršnjačko učenje | Višejezična nastava | Drugo
 • test test
 • test test
 • test
 • The contracting parties acknowledge the importance of data protection and shall take effective measures to implement acceptable privacy standards within the Central European Exchange Programme for University Studies.

 • The contracting parties acknowledge the importance of data protection and shall take effective measures to implement acceptable privacy standards within the Central European Exchange Programme for University Studies.

 • predškolska ustanova | osnovna škola
 • test
 • Plan časa/priprema za čas
 • viši razredi osnovne škole | srednja škola
 • DUŽI OPIS AKTIVNOSTI/SCENARIO ILI PLAN AKTIVNOSTI: Molimo Vas da u ovom polju detaljno opišete uvodne, glavne i zaključne aktivnosti tako što ćete opisati postupke realizatora tokom trajanja aktivnosti kao i očekivane aktivnosti učenika/polaznika. Ukoliko realizator koristi neke materijale u radu opišite na koji način se oni uvode u aktivnost. Molimo Vas da aktivnost opišete tako da se na osnovu tog opisa može primeniti u drugom kontekstu.

  Predstavljanje ideje projekta i dobijanje dozvole svih verskih zajednica u zemlji sa težnjom da se projekat proširi i na druge zemlje.
  Sastavljanje liste predstavnika volontera za učenje znakovnog jezika iz sve tri verske zajednice u zemlji (navesti koje).
  Sklapanje sporazuma sa prevodiocima za znakovni jezik o volontiranju, držanju časova zainteresovanim stranama (navesti koje su to zainteresovane strane).
  Predstavljanje projekta Ministarstvu pravde (tačnije sektoru zaduženom za verske zajednice) kako bi projekat postao deo formalnog obrazovnog sistema.

  Ovde ste samo ukratko opisali faze projekta. Da bi se projekat uvrstio u Bazu primera dobrih praksi neophodno je da detaljno opišete konkretne aktivnosti i korake u okviru svake od ovih faza. Takođe, treba navesti, opisati alate koje ste koristili, materijale, možda obrasce dokumenata. U delu u kom ste opisali metode naveli ste da ste radili dve vrste istraživanja (semantičko i istraživanje potreba gluvih i nagluvih osoba) te je neophodno da ih detaljnije opišete kako bi mogla da se sprovedu i u drugom kontekstu.

  ISHODI UČENJA:
  Ishod treba da bude formulisan tako da opisuje koja znanja, veštine i stavove učenik/polaznik treba da razvije u toku aktivnosti. Ishodi mogu biti definisani u formi rečenice - Nakon ove aktivnosti učenici/polaznici će umeti da... / će znati...

  Molimo Vas da definišete ishode učenja.

  MATERIJALI ZA NASTAVNIKE I UČENIKE - DOKUMENTI
  MATERIJALI ZA NASTAVNIKE I UČENIKE – LINKOVI
  Ukoliko postoje materijali koji predstavljaju rezultat projekta i koriste se u formalnom obrazovanju (s obzirom na to da ste naveli da je cilj uključivanje rezultata projekta u formalno obrazovanje) ovde ih možete navesti, opisati i okačiti.

  DA LI JE AKTIVNOST DOBILA ELL? (OVO POLJE OSTAVITE PRAZNIM. NJEGA ĆE NAKNADNO POPUNITI UREDNICI BAZE JEZIČKIH PRAKSI.): Ne
  DA LI JE AKTIVNOST SPROVEDENA U OKVIRU ETWINNING PROJEKTA? Ne
  DA LI JE AKTIVNOST BILA FINANSIRANA KROZ NEKI OD EU PROJEKATA? Ne
  NAZIV PROGRAMA EU U OKVIRU KOGA JE PROJEKAT FINANSIRAN:
  NAZIV SAMOG PROJEKTA:
  NAPOMENA:
  Ovaj projekat nema ograničenja u pogledu prilagođavanja različitim kontekstima ili

 • The contracting parties acknowledge the importance of data protection and shall take effective measures to implement acceptable privacy standards within the Central European Exchange Programme for University Studies.

 • The contracting parties acknowledge the importance of data protection and shall take effective measures to implement acceptable privacy standards within the Central European Exchange Programme for University Studies.

 • ne
 • ne
 • da
 • The contracting parties acknowledge the importance of data protection and shall take effective measures to implement acceptable privacy standards within the Central European Exchange Programme for University Studies.
 • The contracting parties acknowledge the importance of data protection and shall take effective measures to implement acceptable privacy standards within the Central European Exchange Programme for University Studies.
 • The contracting parties acknowledge the importance of data protection and shall take effective measures to implement acceptable privacy standards within the Central European Exchange Programme for University Studies.