test marko 5

gerge

ovo ovde je praćenje da je izmeenjeno

 • engleski | nemački | francuski | ruski | italijanski | španski | drugi jezik
 • govor | pisanje | čitanje
 • Saradničko učenje
 • aaaa
 • bbbb
 • ccc
 • uiojhiojio

 • predškolska ustanova | visokoškolska ustanova
 • aaaa
 • Plan časa/priprema za čas
 • predškolski uzrast
 • egdr

 • gerge

 • da
 • 2022
 • ne
 • da