Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/tempus/public_html/jezici.obrazovanje.rs/wp-content/plugins/wp-user-frontend/includes/fields/class-field-radio.php on line 155

Welcome to Deliblato Sands / Bienvenues dans la dune de Deliblato

Učenici su podeljeni u tri grupe – Istraživači, Prevodioci i Dizajneri – i svaka grupa je imala određeni zadatak. Grupa Istraživači se sastojala od tri učenika koji su prikupljali podatke o Deliblatskoj peščari na internetu, analizirali ih i odabrali relevantne podatke za brošuru. Grupu Prevodioci su činila dva učenika čiji je zadatak bio da na francuski i engleski jezik prevedu tekst koji su sastavili Istraživači. Grupa Dizajneri se sastojala od dva učenika koji su učestvovali u dizajniranju brošure.

Nastavnici su učenike upućivali na izvore na internetu (nastavnici biologije i geografije), pomagali u izradi fotografija i dizajniranju izgleda brošure (nastavnik likovne kulture), obradi teksta i fotografija (nastavnik informatike), u prevođenju tekstova na strane jezike (nastavnici francuskog i engleskog jezika), kao i lektorisanju teksta (nastavnik srpskog jezika).

Finalni rezultat projekta je brošura dostupna u elektronskom i štampanom obliku. Ona će biti deljena turistima koji prolaze kroz Deliblatsku peščaru.

U okviru projekta smo želeli da stupimo u kontakt sa turistima koji dolaze u naš kraj, pomognemo im da upoznaju njegove lepote i predstavimo ga u najboljem svetlu. Takođe smo želeli da predstavimo svoju školu i podstaknemo kreativnost učenika koji su pravili i sakupljali fotografije. Na kraju, namera nam je bila da se povežemo sa širom zajednicom tako što smo ostvarili kontakt sa roditeljima i lokalnim institucijama.

 • Pravljenje brošure za turiste o Deliblatskoj peščari
 • Jedan od glavnih ciljeva je bio da pokažemo učenicima kako mogu da koriste jezičke kompetencije i van učionice, komunicirajući i povezujući se sa ljudima iz drugih zemalja.
 • engleski | francuski | jezik koji nije na listi
 • srpski
 • pisanje | čitanje
 • CLIL | Projektna nastava | Vannastavne aktivnosti | Vršnjačko učenje | Saradničko učenje | Višejezična nastava | Interkulturalnost u nastavi | Diferencirana i inkluzivna nastava | Razmene - fizičke i virtuelne | Korišćenje tehnologije u obrazovanju | Gramatika | Vokabular
 • Milica
 • Bugarinović
 • nastavnik engleskog jezika
 • Radosava Jadžić, Anuca Slavković, Lidija Ilić, Vidosav Obradović, Jovan Merća, Marija Ćirić

 • Nastavnici francuskog jezika, biologije, likovne kulture, geografije, informatike i srpskog jezika

 • osnovna škola
 • Osnovna škola Predrag Kožić
 • projekat
 • viši razredi osnovne škole
 • Glavni cilj projekta bio je da učenici koriste znanje stranog jezika kako bi predstavili svoj kraj u najboljem svetlu. Ovo smo pokušali da ostvarimo putem integrisanog učenja jezika i nejezičkih sadržaja (CLIL), što je podrazumevalo uključivanje grupe nastavnika različitih predmeta (francuskog, srpskog i engleskog jezika, biologije, likovne kulture, geografije i informatike). Učenici su radili u grupama i dobijali smernice tokom celog procesa rada, koji je obuhvatao prikupljanje i analizu podataka, prevođenje na francuski i engleski jezik, kao i pravljenje brošure. Brošura je dostupna u elektronskom i štampanom obliku i biće deljena turistima koji posećuju Deliblatsku peščaru.

 • Nakon ove aktivnosti učenici će moći da bolje razumeju odlike prirode u sredini u kojoj žive;
  Moći će da na jednostavan način opišu na maternjem, prvom i drugom stranom jeziku najupečatljivije karakteristike Deliblatske peščare;
  Moći će da usmeno komuniciraju i ukratko na stranom jeziku predstave svoj kraj;
  Moći će da ostvare kontakt sa turistima na stranom jeziku i da predstave svoj kraj, čime stiču interkulturne kompetencije;
  Moći će da obrade tekst i fotografiju u programu MS Word.

 • • Fotografije za brošuru: https://drive.google.com/drive/folders/1t7WyXKd7okHfk-UynWVHvf3U-DAnJCpQ
  • Brošura: https://kvop.tempus.ac.rs/wp-content/uploads/vfb/2021/08/Deliblato-Sands-leaflet-final.pdf

 • Ne
 • Ne
 • Izjava o autorstvu
 • 3F07~1