Europass језички пасош је стандардизован документ помоћу ког се могу представити језичке вештине у складу са Заједничким европским референтним оквиром за језике (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR). Служи за самопроцену и документовање језичких знања и искустава и не захтева формално признавање. Уз језички пасош дата је табела са описима језичких вештина за сваки ниво Заједничког европског референтног оквира за језике, која је веома корисна за ову самопроцену.