Zajednički evropski referentni okvir za jezike (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) je alat koji služi kao smernica za samoprocenu i dokumentovanje jezičkih znanja i iskustava. Svoje jezičke kompetencije bilo koji pojedinac može na sistematizovan način prikazati i po potrebi kasnije preuzeti uz CV putem Europass profila na portalu europass.eu.