Еразмус+ је један од највећих програма ЕУ који финансира пројекте мобилности и сарадње у области образовања, обука младих и спорта. Настао је 2014. године, а 2021. је ушао у нови седмогодишњи период спровођења који ће трајати до 2027. године.

Предвиђени буџет за овај седмогодишњи период новог Еразмус+ програма је већи него икада и износи 26 милијарди евра.

Еразмус+ програм настоји да у периоду 2021–2027. омогући учешће још већем броју учесника и ширем спектру организација. С тим у вези, нови програм истиче инклузивност, зелене иницијативе и дигитализацију као кључне и најважније приоритете које подржава кроз низ финансијских механизама, затим јачање грађанских вредности, дијалог култура, толеранцију и разумевање друштвеног, културног и историјског наслеђа.

Општи циљ Програма је да, кроз целоживотно учење, подржи образовни, професионални и лични развој људи у области образовања, обука, омладине и спорта.

Провођење времена у другој земљи са циљем учења, односно усавршавања и рада требало би да постане стандард, као и познавање два страна језика поред матерњег.

На тај начин Програм значајно доприноси одрживом расту, квалитетнијим радним местима и социјалној кохезији, подстиче иновације и премошћавање јаза у знању, вештинама и компетенцијама у Европи.

Чланице програма су првенствено европске државе, али и све остале земље света, у одређеном капацитету. Све чланице програма се деле на програмске и партнерске земље. Програмске (чланице ЕУ и још шест земаља: Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Турска и Србија) могу да учествују у свим деловима програма, а партнерске (све друге земље подељене по регионима) могу да учествују само у неким деловима програма.

Србија је пуноправна чланица програма Еразмус+ од 2019. године и има статус програмске земље, те очекујемо да ће се тај статус наставити и у новом програму, што значи да би установе и организације из Србије могле да наставе да се пријављују за све врсте пројеката као и државе чланице Европске уније.

У Еразмус+ програму могу да учествују институције и организације које се директно или индиректно баве образовањем, као и свака јавна или приватна институција/организација која је активна, може и жели да допринесе спровођењу пројеката у некој области образовања и обука.

Актуелни позив за подношење предлога пројеката и рокови за предају пројеката се редовно ажурирају за сваку годину и сваки тип пројеката на страници Kалендар рокова на сајту Еразмус+.

Европска комисија на почетку сваког конкурсног рока објављује Водич за учешће у програму у коме је детаљно објашњено ко и како може да конкурише. Последњу верзију овог документа можете да пронађете овде.

Сви пројекти у Еразмус+ програму, без обзира да ли припадају образовању, младима или спорту, деле се на три области, тзв. кључне активности (KА): KА1, KА2 и KА3.

 

Kључна активност 1 – Мобилност појединаца

Пројекти KА1 у фокусу имају међународне размене запослених, студената и младих због обуке или држања наставе у некој другој установи, добијања стипендије, радне праксе, заједничких мастер програма, стицања нових вештина итд.

Учесницима Еразмус+ програма доступна је и Платформа за онлајн језичку подршку (Online Linguistic Support – OLS), која им пружа могућност да побољшају своје знање страних језика током студирања, обављања праксе или волонтирања у иностранству. На овој платформи подршку и помоћ у виду материјала могу наћи и наставници језика, а на њој су доступни и алати који омогућавају инклузивно унапређење језичких вештина.

Kључна активност 2 – Сарадња за иновације и размене добрих пракси

Пројекти у оквиру кључне активности 2 се односе на сарадњу институција у области образовања, обука, младих и спорта у програмским земљама, са циљем сарадње, размене искустава и добрих пракси, као и иновација и изврсности.

Kључна активност 3 – Подршка за реформу политика

Пројекти у овој кључној активности пружају могућности за спровођење активности усмерених на подстицање развој иновативних политика, дијалога и спровођења политика и размене знања у областима образовања, обука и младих.

Жан Моне активности представљају посебан део програма, с тим што у периоду 2021–2027, осим за установе из области високог образовања, Жан Моне активности су доступне и установама из области општег и стручног образовања.

Пројекти из области образовања имају формалан карактер, док се део за младе односи на неформално учење.

У области спорта, нагласак је на међународним пројектима који се баве инклузијом најшире популације у спорт и физичке активности, учешћем у физичким активностима, као средством за одржање и побољшање здравља, промоцијом интегритета и вредности у спорту, образовања у спорту и кроз спорт, волонтеризма у спорту, мобилношћу тренера, менаџера, волонтера и особља непрофитних спортских организација, као и борбом против негативних појава и изазова у спорту, попут насиља, расизма, нетолеранције и дискриминације.

Фондација Темпус је задужена за спровоођење Еразмус+ програма и њена улога је, између осталог, подршка свим организацијама које се пријављују за пројекте у оквиру програма.

Детаље о томе како пронаћи партнера, написати пројекат и којој институцији се пројекат подноси можете погледати на сајту www.erasmusplus.rs.