Више информација о националним и европским политикама везаним за језичко образовање, као и публикације мреже Eurydice о настави и учењу језика, налази се на следећим страницама: