Evropski centar za žive jezike (ECML) je institucija Saveta Evrope čiji je cilj promovisanje kvaliteta i inovacija u nastavi jezika, kao i pružanje podrške zemljama članicama u sprovođenju obrazovnih politika. Fondacija Tempus je od 2019. godine kontakt tačka za aktivnosti ECML-a.