Zajednički evropski referentni okvir za jezike

Zajednički evropski referentni okvir za jezike (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) alat je Saveta Evrope iz 2001. godine i pruža jasnu, sistematizovanu i sveobuhvatnu osnovu za izradu nastavnih planova i programa za jezike, sastavljanje nastavnih materijala i ocenjivanje znanja stranih jezika. Obuhvata šest nivoa i sadrži skup deskriptora za svaki nivo znanja. Tu je izložena detaljna analiza komunikativnih konteksta, tema, zadataka i svrha, kao i opise kompetencija po nivoima koje se koriste za komunikaciju.

U 2020. godini objavljeno je Prateće izdanje Zajedničkog evropskog okvira u kojem se proširuje opseg jezičkog obrazovanja, kako bi se odrazila dešavanja u nauci i društvu od objavljivanja prve publikacije. Ovo dopunjeno izdanje sadrži dodatne deskriptore, uključujući one koji se tiču medijacije, onlajn interakcije, kompetencija višejezičnosti i multikulturalnosti i kompetencije vezane za znakovne jezike.

Evropski jezički portfolio

Evropski jezički portfolio je lični dokument za evidentiranje učenja jezika i kulturnih iskustava u formalnom i neformalnom obrazovanju. Koristeći ovaj portfolio, svako ko uči neki strani jezik može da proceni sopstvene jezičke kompetencije. Jedna od ključnih komponenata Evropskog jezičkog portfolija je tabela za samoprocenu koja prikazuje nivoe znanja opisane u Zajedničkom evropskom referentnom okviru.

Portfolio sadrži tri segmenta: Jezički pasoš, Jezičku biografiju i Dosije. Svaka zemlja razvija svoj Evropski jezički portfolio u skladu sa nacionalnim kontekstom, a svi dostupni portfoliji nalaze se u bazi Evropskih jezičkih portfolija.