Evropska jezička oznaka (European Language Label – ELL) je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne inicijative u oblasti nastave i učenja jezika. Za koordinaciju ovog takmičenja na nivou Evrope zadužena je Evropska komisija, a u Srbiji ga sprovodi Fondacija Tempus od 2019. godine.