Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области: образовање, млади и спорт. Укупна средства намењена Еразмус+ програму за цео период износе 14,7 милијарди евра, а планирано трајање програма је до 2020. године.

За промовисање и спровођење програма Еразмус+ у Србији у области образовања, обука и младих, надлежна је Фондација Темпус.

Институције и организације које могу пуноправно да учествују у Еразмус+ програму морају да припадају тзв. програмским земљама (све земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Србија и Турска), док су поједини делови програма отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (друге земље у суседству Европске уније и све земље света).

Република Србија од конкурсног рока за 2019. годину учествује у програму као пуноправна чланица.

Програм Еразмус+ се састоји од три кључне активности – KA1, KA2 i KA3, и два посебна дела – Жан Моне и Спорт. Институције из Србије могу да учествују у одређеним врстама пројеката у сваком од три дела програма Еразмус+.

Пројекти у оквиру Кључне активности 1 (КА1) су пројекти мобилности зарад учења и стицања нових вештина. Они подразумевају:

  • мобилност студената и запослених на високошколским установама,
  • мобилност наставног/ненаставног особља предшколских и школских установа, мобилност наставног/ненаставног особља и ученика установа и организација у области стручног образовања и обука,
  • мобилност наставног/ненаставног особља установа и организација у области образовања одраслих које не спадају у стручно образовање.

Циљеви пројеката мобилности су бројни: држање наставе, похађање обуке, обављање приправничког стажа, признавање стечених ЕСПБ бодова, стицање искуства, нових вештина и професионално усавршавање.

Учесницима Еразмус+ програма доступна је и Платформа за онлајн језичку подршку (Online Linguistic Support – OLS), која им пружа могућност да побољшају своје знање страних језика током студирања, обављања праксе или волонтирања у иностранству.

Тестирање на платформи OLS обавезно је за све учеснике дугорочних мобилности и увек се ради пре одласка на мобилност. Изузетак су учесници којима је главни језик матерњи језик. Курсеви језика на овом порталу треба да буду додељени свим учесницима који су вољни да их похађају, а према њиховим језичким потребама.

Платформу OLS могу да користе бесплатно следеће категорије учесника пројеката Еразмус+:

  • студенти високошколских установа који бораве у иностранству зарад студија или праксе од 2 до 12 месеци;
  • ученици у средњем стручном образовању који бораве у иностранству зарад праксе од 19 дана до 12 месеци;
  • учесници дужих волонтерских активности у иностранству.

OLS се састоји од обавезне процене знања језика која се обавља на почетку и крају мобилности и језичког курса у ком учесник треба да учествује током боравка на мобилности. Сваки учесник курса може прилагодити себи коришћење садржаја са портала, брзину учења, одабрати материјале и начин рада који му највише одговара.

Пројекти у оквиру Кључне активности 2 (КА2) су пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси. Они подразумевају институционалну сарадњу програмских и партнерских земаља која се може остварити кроз пројекте изградње капацитета у високом образовању, пројекте стратешких партнерстава, савеза знања и савеза секторских вештина. Циљ ових пројеката је допринос модернизацији и јачању системског одговора образовања, обука и младих на изазове савременог доба – незапосленост, економску стабилност и раст и активно учешће у демократском животу.

Пројекти у оквиру Кључне активности 3 (КА3) су пројекти за подршку реформи образовних политика и намењени су институцијама које креирају и спроводе јавне политике у области образовања и младих.

Детаље о томе како пронаћи партнера, написати пројекат и којој институцији се пројекат подноси можете погледати на сајту www.erasmusplus.rs.