Erazmus+ je jedan od najvećih programa EU koji finansira projekte mobilnosti i saradnje u oblasti obrazovanja, obuka mladih i sporta. Nastao je 2014. godine, a 2021. je ušao u novi sedmogodišnji period sprovođenja koji će trajati do 2027. godine.

Predviđeni budžet za ovaj sedmogodišnji period novog Erazmus+ programa je veći nego ikada i iznosi 26 milijardi evra.

Erazmus+ program nastoji da u periodu 2021–2027. omogući učešće još većem broju učesnika i širem spektru organizacija. S tim u vezi, novi program ističe inkluzivnost, zelene inicijative i digitalizaciju kao ključne i najvažnije prioritete koje podržava kroz niz finansijskih mehanizama, zatim jačanje građanskih vrednosti, dijalog kultura, toleranciju i razumevanje društvenog, kulturnog i istorijskog nasleđa.

Opšti cilj Programa je da, kroz celoživotno učenje, podrži obrazovni, profesionalni i lični razvoj ljudi u oblasti obrazovanja, obuka, omladine i sporta.

Provođenje vremena u drugoj zemlji sa ciljem učenja, odnosno usavršavanja i rada trebalo bi da postane standard, kao i poznavanje dva strana jezika pored maternjeg.

Na taj način Program značajno doprinosi održivom rastu, kvalitetnijim radnim mestima i socijalnoj koheziji, podstiče inovacije i premošćavanje jaza u znanju, veštinama i kompetencijama u Evropi.

Članice programa su prvenstveno evropske države, ali i sve ostale zemlje sveta, u određenom kapacitetu. Sve članice programa se dele na programske i partnerske zemlje. Programske (članice EU i još šest zemalja: Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija) mogu da učestvuju u svim delovima programa, a partnerske (sve druge zemlje podeljene po regionima) mogu da učestvuju samo u nekim delovima programa.

Srbija je punopravna članica programa Erazmus+ od 2019. godine i ima status programske zemlje, te očekujemo da će se taj status nastaviti i u novom programu, što znači da bi ustanove i organizacije iz Srbije mogle da nastave da se prijavljuju za sve vrste projekata kao i države članice Evropske unije.

U Erazmus+ programu mogu da učestvuju institucije i organizacije koje se direktno ili indirektno bave obrazovanjem, kao i svaka javna ili privatna institucija/organizacija koja je aktivna, može i želi da doprinese sprovođenju projekata u nekoj oblasti obrazovanja i obuka.

Aktuelni poziv za podnošenje predloga projekata i rokovi za predaju projekata se redovno ažuriraju za svaku godinu i svaki tip projekata na stranici Kalendar rokova na sajtu Erazmus+.

Evropska komisija na početku svakog konkursnog roka objavljuje Vodič za učešće u programu u kome je detaljno objašnjeno ko i kako može da konkuriše. Poslednju verziju ovog dokumenta možete da pronađete ovde.

Svi projekti u Erazmus+ programu, bez obzira da li pripadaju obrazovanju, mladima ili sportu, dele se na tri oblasti, tzv. ključne aktivnosti (KA): KA1, KA2 i KA3.

 

Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca

Projekti KA1 u fokusu imaju međunarodne razmene zaposlenih, studenata i mladih zbog obuke ili držanja nastave u nekoj drugoj ustanovi, dobijanja stipendije, radne prakse, zajedničkih master programa, sticanja novih veština itd.

Učesnicima Erazmus+ programa dostupna je i Platforma za onlajn jezičku podršku (Online Linguistic Support – OLS), koja im pruža mogućnost da poboljšaju svoje znanje stranih jezika tokom studiranja, obavljanja prakse ili volontiranja u inostranstvu. Na ovoj platformi podršku i pomoć u vidu materijala mogu naći i nastavnici jezika, a na njoj su dostupni i alati koji omogućavaju inkluzivno unapređenje jezičkih veština.

Ključna aktivnost 2 – Saradnja za inovacije i razmene dobrih praksi

Projekti u okviru ključne aktivnosti 2 se odnose na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta u programskim zemljama, sa ciljem saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi, kao i inovacija i izvrsnosti.

Ključna aktivnost 3 – Podrška za reformu politika

Projekti u ovoj ključnoj aktivnosti pružaju mogućnosti za sprovođenje aktivnosti usmerenih na podsticanje razvoj inovativnih politika, dijaloga i sprovođenja politika i razmene znanja u oblastima obrazovanja, obuka i mladih.

Žan Mone aktivnosti predstavljaju poseban deo programa, s tim što u periodu 2021–2027, osim za ustanove iz oblasti visokog obrazovanja, Žan Mone aktivnosti su dostupne i ustanovama iz oblasti opšteg i stručnog obrazovanja.

Projekti iz oblasti obrazovanja imaju formalan karakter, dok se deo za mlade odnosi na neformalno učenje.

U oblasti sporta, naglasak je na međunarodnim projektima koji se bave inkluzijom najšire populacije u sport i fizičke aktivnosti, učešćem u fizičkim aktivnostima, kao sredstvom za održanje i poboljšanje zdravlja, promocijom integriteta i vrednosti u sportu, obrazovanja u sportu i kroz sport, volonterizma u sportu, mobilnošću trenera, menadžera, volontera i osoblja neprofitnih sportskih organizacija, kao i borbom protiv negativnih pojava i izazova u sportu, poput nasilja, rasizma, netolerancije i diskriminacije.

Fondacija Tempus je zadužena za sprovoođenje Erazmus+ programa i njena uloga je, između ostalog, podrška svim organizacijama koje se prijavljuju za projekte u okviru programa.

Detalje o tome kako pronaći partnera, napisati projekat i kojoj instituciji se projekat podnosi možete pogledati na sajtu www.erasmusplus.rs.