Aktivnosti obučavanja i saradnje (Training and Cooperation Activities – TCA) sastavni su deo programa Erazmus+ i obuhvataju seminare, obuke, konferencije, istraživanja i slične aktivnosti. Teže da doprinesu ostvarenju ciljeva i prioriteta programa Erazmus+ koji važe i za projekte saradnje. TCA aktivnosti su usmerene na uspostavljanje kontakata i partnerstava za nove projekte, razmenu dobrih praksi između aktera u sektorima formalnog i neformalnog obrazovanja, kao i na razvoj kompetencija zaposlenih u vaspitno-obrazovnom radu i neformalnom obrazovanju mladih.

U svojstvu organizacije nadležne za sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji, Fondacija Tempus:

  • organizuje TCA događaje u Srbiji i poziva učesnike iz drugih programskih zemalja da u njima učestvuju;
  • šalje učesnike iz Srbije na TCA događaje u drugim programskim zemljama koje organizuju druge organizacije nadležne za sprovođenje programa Erazmus+;
  • učestvuje u TCA istraživanjima relevantnim za sprovođenje programa Erazmus+ u programskim zemljama.

Informacije o TCA događajima namenjenim sektoru formalnog obrazovanja na koje Fondacija Tempus može da pošalje učesnike iz Srbije u tekućoj godini nalaze se na ovom linku.

Informacije o TCA događajima namenjenim omladinskom sektoru na koje fondacija Tempus može da pošalje učesnike iz Srbije u tekućoj godini nalaze se na ovom linku.