Evropski centar za žive jezike (ECML) je institucija Saveta Evrope sa sedištem u Gracu, u Austriji. Njihova misija je promovisanje kvaliteta i inovacija u nastavi jezika, kao i pružanje podrške zemljama članicama u sprovođenju obrazovnih politika.

ECML deluje kao katalizator reformi u nastavi i učenju jezika, i to:

  • fokusiranjem na praksu nastave i učenja jezika;
  • podsticanjem na dijalog ljudi aktivnih u ovoj oblasti;
  • obučavanjem nastavnika i drugih stručnjaka koji se bave nastavom i učenjem jezika;
  • podrškom mrežama i istraživačkim projektima vezanim za program ECML-a.

U saradnji sa vodećim evropskim stručnjacima u ovoj oblasti, ECML pokreće i vodi četvorogodišnje programe koji pružaju okvir za inovativne projekte i aktivnosti. Oni su integrisani u tekuće aktivnosti vezane za jezičke politike i odgovaraju na glavne izazove u učenju jezika. Prethodni programi su istraživali „Jezike kao sredstvo društvene kohezije” (2004–2007), „Osnaživanje stručnjaka u oblasti jezika” (2008–2011), „Učenje na stranim jezicima” (2012–2015) i „Jezici u središtu učenja” (2016–2019). Novi ciklus koji traje od 2020. do 2023. godine bavi se temom „Podsticanje inovacija u jezičkom obrazovanju: promena konteksta i razvoj kompetencija”.

Pre početka svakog četvorogodišnjeg ciklusa ECML objavljuje konkurs za podnošenje prijava koji je namenjen stručnjacima u oblasti jezičkog obrazovanja za projekte u domenu njihove ekspertize. Pojedinci se mogu prijaviti za koordinatora projekta ako već imaju projektnu ideju, ili kao članovi međunarodnog projektnog tima ako imaju ekspertizu u traženoj oblasti ali nemaju konkretnu ideju za projekat. Rezultat sprovedenog projekta treba da budu resursi za nastavnike i druge stručnjake koji se bave nastavom i učenjem jezika. Obaveštenje o aktivnim konkursima biće blagovremeno objavljeno na ovoj veb-stranici u odeljku Vesti, a opisi već sprovedenih projekata nalaze se u odeljku Resursi.

ECML takođe nudi mogućnost pohađanja šestomesečne prakse, a konkurs se objavljuje dva puta godišnje. Zainteresovani mogu da odaberu oblast u kojoj bi želeli da pohađaju praksu: organizacija događaja i sastanaka, dokumentacija i resursi, veb-sajt Centra i finansije i opšti administrativni poslovi. Praksa je namenjena nedavno diplomiranim studentima. Rokovi za prijavljivanje su 28. februar za period od jula do decembra i 31. avgust za period od januara do juna naredne godine. Sve informacije o sadržaju prakse, uslovima i načinu prijavljivanja nalaze se na ovom linku.

Fondacija Tempus je od 2019. godine nacionalna kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike. Za informacije o ovom centru i njihovim aktivnostima možete se obratiti Fondaciji Tempus putem imejla office@tempus.ac.rs ili posetiti veb-sajt ECML-a.