Evropski dan jezika je inicijativa koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savet Evrope 2001. godine. Od tada se ovaj dan obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine.

Jedna od glavnih poruka Evropskog dana jezika jeste da je znanje jezika pravo i potreba svih ljudi. Cilj je podizanje svesti o značaju učenja jezika potrebi za učenjem više raznovrsnih jezika radi postizanja višejezičnosti i uspostavljanja interkulturnog dijaloga. Takođe se teži promovisanju jezičkog i kulturnog bogatstva Evrope, koje treba očuvati i negovati, a ljudi se podstiču na celoživotno učenje jezika.

Evropski dan jezika namenjen je svima koji žele da se uključe, bez obzira na uzrast. Ovaj dan mogu proslavljati učenici, nastavnici, škole i druge ustanove, a može se obeležiti i u krugu prijatelja, učešćem u već postojećem događaju ili organizovanjem sopstvenih aktivnosti. U cilju promovisanja događaja, svi zainteresovani mogu uneti aktivnosti koje planiraju da sprovedu u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika i pogledati kako će se ovaj dan proslavljati širom Evrope.

Fondacija Tempus je nacionalna kontakt tačka za ovu inicijativu u Srbiji. Sve informacije, kao i resurse i interaktivne igre za nastavnike i učenike, možete pronaći na zvaničnom sajtu Evropskog dana jezika, a možete poslati i upit putem imejla na adresu office@tempus.ac.rs.