У оквиру пројеката Европског центра за живе језике развијени су ресурси за наставнике и друге стручњаке који се баве наставом и учењем језика. Они се могу сврстати у девет тематских области.

Језичке компетенције наставника и ученика

Кључна питања у образовању наставника јесте скуп компетенција које ученици треба да стекну и улога наставника у том процесу. Да би наставници језика одговорили на потребе ученика и сталне промене у друштву, веома је важно да унапређују и проширују стручне компетенције, што је  Стога су кључни елемент активности ECML-а унапређење и развој компетенција наставника језика који треба да одговоре на потребе ученика и сталне промене у друштву.

Вишејезичност и интеркултуралност у образовању

Кључна питања у образовању наставника јесте скуп компетенција које ученици треба да стекну и улога наставника у том процесу. Да би наставници језика одговорили на потребе ученика и сталне промене у друштву, веома је важно да унапређују и проширују стручне компетенције, што је  Стога су кључни елемент активности ECML-а унапређење и развој компетенција наставника језика који треба да одговоре на потребе ученика и сталне промене у друштву.

Образовање и запошљавање миграната

Кључна питања у образовању наставника јесте скуп компетенција које ученици треба да стекну и улога наставника у том процесу. Да би наставници језика одговорили на потребе ученика и сталне промене у друштву, веома је важно да унапређују и проширују стручне компетенције, што је  Стога су кључни елемент активности ECML-а унапређење и развој компетенција наставника језика који треба да одговоре на потребе ученика и сталне промене у друштву.

Језици наставе

Језичко образовање се не односи само на наставу страних језика већ обухвата све аспекте школовања. Може се односити на већински језик школе, језике кућног окружења ученика и језик потребан за учење других предмета.

Знаковни језици

У већини европских земаља се знаковни језици не користе као језик наставе. У ECML-у се ради на успостављању европских стандарда за утврђивање нивоа знања знаковног језика како би наставници овог језика, као и тумачи, могли боље да одговоре на потребе заједнице.

Нови медији у језичком образовању

Какав је утицај дигиталне револуције на учење и наставу језика? Готово универзално коришћење интернета и паметних телефона отворило је мноштво могућности за наставу и учење језика. Међутим, ове могућности са собом носе и бројне изазове. Пројекти ECML-а у неколико програма бавили су се питањем развоја дигиталних компетенција наставника и критичке свести о наставним материјалима на интернету у циљу успешног интегрисања ових ресурса у наставу.

Евалуација и оцењивање

Евалуација и оцењивање су важне теме у језичком образовању које се односе како на националне и међународне стандардизоване испите тако и на неформалне тестове на часу. Евалуација подразумева и тестирање језичких компетенција ученика и подршку процесу учења пружањем повратних информација и коришћењем самоевалуације. Материјали у овој области се у великој мери ослањају на Заједнички европски референтни оквир за језике и Европски језички портфолио.

Интегрисано учење језика и нејезичких садржаја (CLIL)

Интегрисано учење језика и нејезичких садржаја (CLIL) и двојезична настава све су популарнији широм Европе. ECML пружа подршку наставницима и едукаторима наставника који примењују CLIL у настави не само да узму у обзир и ојачају језичку компоненту у учењу других предмета, већ и да се фокусирају на развој когнитивне и академске писмености.

Учење језика у раном узрасту

Страни језици све чешће почињу да се уче на почетку основне школе или чак у вртићу. Настава језика са малом децом подразумева комбинацију општих вештина потребних за овај узраст и посебних наставних метода. Учење језика мора бити повезано са когнитивним и емоционалним развојем деце и њиховим искуствима учења у групи на раном узрасту.