На следећим страницама налазе се практични ресурси за наставу и учење језика, као и платформе које служе за повезивање и сарадњу наставника и других стручњака у области језичког образовања: