Радионица Фондације Темпус и Европског центра за живе језике – Плуралистички приступи језицима и културама

Са задовољством Вас позивамо да се пријавите на радионицу Плуралистички приступи језицима и културама. Дидактичко средство за интегрисано вишејезично и интеркултурно образовање (енгл. Pluralistic approaches to languages and cultures. A didactic tool for integrated plurilingual and intercultural education FREPA), коју Фондација Темпус организује у сарадњи са Европским центром за живе језике у Грацу. Предавачи на радионици су Беатрис Леонфорте, наставник француског и едукатор наставника француског као другог језика у Локарну и, Лукас Блајхенбахер, едукатор будућих наставника страних језика и руководилац за истраживање и развој на Универзитету за образовање наставника Санкт Гален у Швајцарској. Предавачи су чланови стручног тима који се бави темом вишејезичности и интеркултуралности у оквиру Европског центра за живе језике у Грацу.

Радионица ће се одржати уживо 19. и 20. октобра 2023. године у просторијама Фондације Темпус у Жабљачкој 12 у Београду. Прелиминарну агенду радионице и детаљније биографије предавача можете погледати овде. Напомињемо да је неопходно присуствовати целокупном догађају и неће бити могући каснији долазак или ранији одлазак.

Ова радионица намењена је основним школама и средњим школама општег и стручног усмерења, односно најмање двочланим а највише четворочланим тимовима који ће представљати ове школе. Пожељно је да тим чине наставник страног језика који се у оквиру формалног образовања у Србији учи као први или други страни језик (енглески, немачки, француски, руски, италијански и шпански), наставник матерњег језика који се изучава у оквиру формалног образовања у Србији, педагог и директор. Заинтересовани учесници, сви чланови тима, треба да пријаву за учешће попуне индивидуално наводећи своје податке, искуство и мотивацију, али свакако позивамо заинтересоване да се пре пријаве договоре са колегама о учешћу. Из једне школе се могу пријавити најмање двоје а највише четворо учесника који би желели да током и након радионице заједнички раде на осмишљавању међупредметних садржаја и активности који ће подстаћи развој вишејезичности и интеркултуралности код ученика.

Главни циљ радионице је подршка у осмишљавању пројеката у области вишејезичног и интеркултурног образовања. Током првог дана биће речи о циљевима оваквог образовања као и о методолошким приступима који омогућавају развој компетенција вишејезичности и интеркултуралности код ученика. Учесници ће се упознати са Референтним оквиром за плуралистичке приступе (FREPA), а говориће се и о компетенцијама које су наставницима потребне за развој пројеката у овој области. Такође ће се представљати примери наставних активности које могу послужити као инспирација учесницима за пројекте на којима ће радити другог дана ове радионице.

Од учесника се очекује да учествују у припремним задацима који претходе радионици и да активно учествују у самој радионици тако што ће различите активности спроводити у паровима или мањим групама. Током радионице је потребно да учесници имају своје лаптоп-рачунаре. Tакође, након радионице, учесници треба да са колегама поделе информације о ресурсима који се налазе на веб-сајту (https://carap.ecml.at/) и активностима у којима су учествовали, као и знања и вештине које су стекли на радионици.

Тимски рад, комуникација са предавачима, консултације и размена материјала биће организовани на Мудл платформи. Током рада на Мудл платформи учесницима ће бити обезбеђена подршка као и сва неопходна упутства.

Језик радионице је енглески, а како би учесници могли да прате активности и учествују активно у њима потребно је да њихово знање енглеског буде на нивоу Б2 према Заједничком европском референтном оквиру за језике.

Рок за пријаве је 20. септембар 2023. године до краја дана.

За радионицу се можете пријавити попуњавањем формулара који се налази овде.

Након, разматрања пријава и одабира учесника, сви пријављени кандидати добиће информације о статусу своје пријаве а учесници чије је учешће одобрено и више информација у вези са учешћем на самој радионици.

Учешће на радионици је бесплатно, а одабраним учесницима који долазе ван Београда, Фондација Темпус рефундираће трошкове пута и обезбедити смештај на бази једног ноћења.

За сва додатна питања која се тичу пријаве или саме радионице можете нас контактирати путем имејла jezici@tempus.ac.rs.