EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) је европска платформа којa окупља појединце професионално ангажоване у области образовања одраслих у Европи. Основана је 2014. године у оквиру Еразмус+ програма са циљем да се унапреди развој области образовања одраслих широм Европе. Настала је као одговор на изазове у области образовања одраслих широм Европе као што су разноликост сектора, разлике између система образовања одраслих у Европи, низак ниво сарадње између земаља, финансирање и мотивација корисника обука.

Платформа EPALE подразумева активно учешће корисника и омогућава појединцима и институцијама да усавршавају своја знања користећи ресурсе на платформи и разговарају са колегама широм Европе о темама у области образовања одраслих. Поред тога, платформа омогућава регистрованим корисницима да активно доприносе заједници представљајући своја знања из ове области, релевантне ресурсе, рад своје организације и примере добре праксе, а такође им пружа прилику да пронађу партнере за пројекте и помаже им у њиховом осмишљавању и спровођењу.