Европски центар за живе језике Савета Европе и пројектни тим RELANG, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Фондацијом Темпус, организовали су од 2. до 4. септембра 2020. године онлајн радионицу под називом Састављање валидних тестова и испита заснованих на Заједничком европском референтном оквиру и Пратећем документу.

Главни циљеви радионице били су детаљније упознавање са Заједничким европским референтним оквиром и Пратећим документом, њихово коришћење у настави језика и тестирању, као и добијање смерница за дефинисање и ревидирање исхода учења и за састављање задатака којима се тестирају језичке вештине говора, слушања, читања и писања.

Активности током радионице односиле су се на методе усклађивања тестова са Заједничким европским референтним оквиром, повезивање дескриптора из овог оквира са исходима учења у Србији, састављање валидних задатака у складу Заједничким европским референтним оквиром, као и оцењивање таквих задатака.

Учесници су препознали значај повезивања школских и националних тестова из страних језика са Заједничким европским референтним оквиром, нарочито у контексту реформисаних курикулума оријентисаних на исходе учења. Радионица је учесницима пружила прилику да детаљније сагледају добре праксе у тестирању као и да размотре тестирање вештина из страних језика у новом светлу. Детаљније информације о пројекту RELANG, из којег је потекла ова радионица, доступне су на веб-сајту Европског центра за живе језике, где се налазе и ресурси везани за ову тему који могу користити наставницима и другим стручњацима за даље професионално усавршавање.