Европска комисија је објавила извештај „Образовање почиње са језицима“ (Education begins with language)“, који је резултат семинара на тему учења језика. Циљ ових семинара био је пружање подршке спровођењу Препоруке Савета од 22. маја 2019. године за свеобухватни приступ настави и учењу језика.

Извештај обухвата следеће теме:

  • политички контекст и статистичке податке о учењу језика који су били основа за усвајање Препоруке;
  • закључке и примере добре праксе везане за подршку свим ученицима у достизању адекватног нивоа компетенција у више страних језика, као и у језику школовања и језику којим говоре код куће;
  • закључке и примере добре праксе везане за унапређење језичке свести у школама, како у општем тако и у стручном образовању и обукама;
  • закључке и примере добре праксе везане за подршку наставницима, држаоцима обука и директорима школа у усвајању иновативних, инклузивних и вишејезичних педагошких приступа и јачању међународне сарадње школа;
  • савете за даље спровођење Препоруке за свеобухватни приступ настави и учењу језика.

Целокупан извештај доступан је на енглеском језику на сајту Европске комисије.