Evropska komisija je objavila izveštaj „Obrazovanje počinje sa jezicima“ (Education begins with language)“, koji je rezultat seminara na temu učenja jezika. Cilj ovih seminara bio je pružanje podrške sprovođenju Preporuke Saveta od 22. maja 2019. godine za sveobuhvatni pristup nastavi i učenju jezika.

Izveštaj obuhvata sledeće teme:

  • politički kontekst i statističke podatke o učenju jezika koji su bili osnova za usvajanje Preporuke;
  • zaključke i primere dobre prakse vezane za podršku svim učenicima u dostizanju adekvatnog nivoa kompetencija u više stranih jezika, kao i u jeziku školovanja i jeziku kojim govore kod kuće;
  • zaključke i primere dobre prakse vezane za unapređenje jezičke svesti u školama, kako u opštem tako i u stručnom obrazovanju i obukama;
  • zaključke i primere dobre prakse vezane za podršku nastavnicima, držaocima obuka i direktorima škola u usvajanju inovativnih, inkluzivnih i višejezičnih pedagoških pristupa i jačanju međunarodne saradnje škola;
  • savete za dalje sprovođenje Preporuke za sveobuhvatni pristup nastavi i učenju jezika.

Celokupan izveštaj dostupan je na engleskom jeziku na sajtu Evropske komisije.