Evropski centar za žive jezike Saveta Evrope i projektni tim RELANG, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fondacijom Tempus, organizovali su od 2. do 4. septembra 2020. godine onlajn radionicu pod nazivom Sastavljanje validnih testova i ispita zasnovanih na Zajedničkom evropskom referentnom okviru i Pratećem dokumentu.

Glavni ciljevi radionice bili su detaljnije upoznavanje sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom i Pratećim dokumentom, njihovo korišćenje u nastavi jezika i testiranju, kao i dobijanje smernica za definisanje i revidiranje ishoda učenja i za sastavljanje zadataka kojima se testiraju jezičke veštine govora, slušanja, čitanja i pisanja.

Aktivnosti tokom radionice odnosile su se na metode usklađivanja testova sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom, povezivanje deskriptora iz ovog okvira sa ishodima učenja u Srbiji, sastavljanje validnih zadataka u skladu Zajedničkim evropskim referentnim okvirom, kao i ocenjivanje takvih zadataka.

Učesnici su prepoznali značaj povezivanja školskih i nacionalnih testova iz stranih jezika sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom, naročito u kontekstu reformisanih kurikuluma orijentisanih na ishode učenja. Radionica je učesnicima pružila priliku da detaljnije sagledaju dobre prakse u testiranju kao i da razmotre testiranje veština iz stranih jezika u novom svetlu. Detaljnije informacije o projektu RELANG, iz kojeg je potekla ova radionica, dostupne su na veb-sajtu Evropskog centra za žive jezike, gde se nalaze i resursi vezani za ovu temu koji mogu koristiti nastavnicima i drugim stručnjacima za dalje profesionalno usavršavanje.