Povodom Evropskog dana jezika, Evropska komisija organizuje onlajn konferenciju pod nazivom Education begins with language, koja se održava 28. septembra 2020. godine od 10 do 12 časova.

Konferencija će se fokusirati na ulogu jezičkih kompetencija u kontekstu Evropskog obrazovnog prostora. Biće predstavljen izveštaj Evropske komisije Education begins with language, nakon čega će uslediti panel diskusija sa predstavnicima ministarstava obrazovanja iz Francuske, Italije i Nemačke.

Konferencija će biti održana na engleskom jeziku, uz simultani prevod na francuski, nemački i italijanski.

Istog dana u 14 časova učesnici će imati priliku da pogledaju novi video u kojem su predstavljeni neki od projekata nagrađenih Evropskom jezičkom oznakom ili sprovedenih u okviru programa Erazmus+ u oblasti nastave i učenja jezika.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti za učešće na onlajn konferenciji putem ovog linka, najkasnije do petka 24. septembra. Prijava se sastoji od dva koraka. Prvo je potrebno napraviti nalog. Nakon kreiranja naloga, pojaviće se kratak prijavni formular koji je neophodno popuniti. Učesnici će konferenciji pristupiti putem linka koji će mejlom dobiti neposredno pre događaja.

Više informacija o ovom događaju nalazi se na veb-stranici Evropske komisije.