Evropski centar za žive jezike Saveta Evrope i Fondacija Tempus organizovali su od 4. do 6. novembra 2020. godine onlajn radionicu pod nazivom „Kompetencije nastavnika jezika“. Događaj je bio namenjen stručnjacima u oblasti metodike nastave stranih jezika koji se bave inicijalnim obrazovanjem nastavnika.

Glavni ciljevi radionice bili su upoznavanje sa resursima projekta „Vodič za kompetencije nastavnika jezika“ sprovedenog u okviru Evropskog centra za žive jezike, kao i ispitivanje relevantnosti ovih instrumenata u našem kontekstu i njihove upotrebe pri revidiranju planova i programa za obrazovanje nastavnika.

Tokom radionice učesnici su imali prilike da istraže Katalog okvira i Taksonomiju kompetencija nastavnika jezika, kao i da diskutuju o pristupima reviziji planova i programa za obrazovanje nastavnika i primerima dobre prakse u Srbiji i Evropi. Među važnim temama radionice bili su i metodička praksa u inicijalnom obrazovanju nastavnika i (samo)ocenjivanje kompetencija nastavnika.

Radionica je učesnicima obezbedila prostor za diskusiju o temama važnim za njihov rad, kako sa stručnjacima Evropskog centra za žive jezike tako i sa kolegama iz drugih ustanova u Srbiji. Učesnici su prepoznali mogućnosti primene predstavljenih instrumenata u sopstvenoj praksi, a naročito vrednim su smatrali pruženu priliku za sticanje novih ideja i razmenu iskustava.

Detaljnije informacije o projektu „Vodič za kompetencije nastavnika jezika“, iz kojeg je potekla ova radionica, dostupne su na veb-sajtu Evropskog centra za žive jezike, gde se nalaze i resursi vezani za ovu temu koji mogu koristiti stručnjacima u oblasti metodike nastave ali i budućim nastavnicima.