Европски центар за живе језике Савета Европе и Фондација Темпус организовали су од 4. до 6. новембра 2020. године онлајн радионицу под називом „Компетенције наставника језика“. Догађај је био намењен стручњацима у области методике наставе страних језика који се баве иницијалним образовањем наставника.

Главни циљеви радионице били су упознавање са ресурсима пројекта „Водич за компетенције наставника језика“ спроведеног у оквиру Европског центра за живе језике, као и испитивање релевантности ових инструмената у нашем контексту и њихове употребе при ревидирању планова и програма за образовање наставника.

Током радионице учесници су имали прилике да истраже Каталог оквира и Таксономију компетенција наставника језика, као и да дискутују о приступима ревизији планова и програма за образовање наставника и примерима добре праксе у Србији и Европи. Међу важним темама радионице били су и методичка пракса у иницијалном образовању наставника и (само)оцењивање компетенција наставника.

Радионица је учесницима обезбедила простор за дискусију о темама важним за њихов рад, како са стручњацима Европског центра за живе језике тако и са колегама из других установа у Србији. Учесници су препознали могућности примене представљених инструмената у сопственој пракси, а нарочито вредним су сматрали пружену прилику за стицање нових идеја и размену искустава.

Детаљније информације о пројекту „Водич за компетенције наставника језика“, из којег је потекла ова радионица, доступне су на веб-сајту Европског центра за живе језике, где се налазе и ресурси везани за ову тему који могу користити стручњацима у области методике наставе али и будућим наставницима.