Објављен извештај о образовању и обукама у Европи за 2020. годину – Education and Training Monitor

Европска комисија је објавила годишњу публикацију Education and Training Monitor за 2020. годину.

У овом извештају представља се напредак у области образовања и обука у европским образовним системима. Извештај даје увид у предузете мере за решавање различитих питања која се тичу образовања а део су процеса Европског семестра. У Извештају су дати предлози за реформе политика које могу да могу да обезбеде да системи образовања и обука помније прате потребе друштва и тржишта. Извештај такође идентификује куда треба усмерити средства ЕУ за образовање, обуке и вештине кроз вишегодишњи финансијски оквир. Извештај садржи упоредну анализу података као и 27 детаљних извештаја за сваку земљу.

Овогодишње издање Извештаја је последње у стратешком оквиру за европску сарадњу у области образовања и обука – Образовање и обуке 2020. Европске земље постигле су огроман напредак у погледу повећања учешћа у образовању од оснивања ЕУ стандарда 2009. године.

Главна тема Извештаја за 2020. годину су дигитално образовање и дигиталне компетенције, као и утицај затварања школа и учења на даљину услед ситуације настале због пандемије вируса корона. Око 20% петнаестогодишњака широм Европе и даље је у ризику од сиромаштва услед неједнаких образовних прилика, јер не поседују основне вештине које се тичу језичке писмености и математике као ни довољно знање из природних наука.

У наставку се налазе документи везани за публикацију Education and Training Monitor 2020.

Извештај Education and Training Monitor 2020 можете погледати овде.

Сажети приказ извештаја можете погледати овде.

Графички приказ података можете погледати овде.

Извештаје по земљама можете погледати овде.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply