Пакет смерница за подршку језицима на којима се одвија настава у школама

Европски центар за живе језике у Грацу објавио је тројезични вебсајт на енглеском, немачком и француском под називом „Пакет смерница за подршку језицима на којима се одвија настава у школама“ (енгл. A roadmap for schools to support the language(s) of schooling), резултата програма у овом центру који се зове Languages at the heart of learning (2016–2019).

На сајту се налазе три алата који могу да помогну школама да развију језичке и вештине критичког размишљања које су неопходне свим ученицима, не само на језику на којем се одвија настава већ у оквиру свих предмета. То су: алат за самооцењивање, база података од 80 примера добре праксе из Европе и пакет за координаторе.

Алат за самооцењивање могу користити школе како би анализирале и унапредиле однос према језицима на којима се одвија настава. Састоји се од онлајн упитника који обухвата девет тематских области и намењен је различитим интересним странама у образовању –  директори школа, наставници, ненаставно особље, ученици и родитељи. Овај алат такође обухвата и евалуацију резултата упитника како би се утврдиле потенцијалне разлике у ставовима интересних група и како би се промишљала ситуација у школама.

Претражива База обухвата 80 примера добрих пракси из Европе који се могу прилагођавати различитим језичким контекстима. Њен циљ је да одговори на појединачне потребе школа и да инспирише школе, а уједно и да им помогне да направе свеобухватну стратегију према потребама које су идентификоване у претходно описаном процесу самооцењивања.

Пакет за координаторе састоји се од документа, детаљних упутстава и материјала који школама могу да олакшају процес имплементације поменутих смерница. Неки од тих докумената односе се на приказ смерница и дају упутства како изабрати координатора и који су кораци које он треба да следи у процесу имплементације смерница, како да укључите партнере, како да комуницирате са родитељима, пример извештаја за школе, материјале за визуелни идентитет итд.

Сви кључни појмови који су у вези са поменутим смерницама као и списак девет тематских области на које се односе могу се наћи овде.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply