Radionica CEFR Companion Volume implementation toolbox Evropskog centra za žive jezike u Gracu

U okviru svog dvogodišnjeg programa Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu organizuje drugu radionicu pod nazivom Smernice za sprovođenje Zajedničkog referentnog okvira za žive jezike (engl: CEFR Companion Volume implementation toolbox) koja će se održati 14. i 15. septembra 2021. godine. Planirano je da se radionica održi u Gracu ukoliko epidemiološka situacija dozvoli i putovanje učesnika bude moguće. U suprotnom, radionica će se održati onlajn ili u kombinovanom obliku – delom onlajn, a delom uživo. Više o samom događaju, dostupno je na stranici Evropskog centra za žive jezike.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde do 17. juna do kraja dana. Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Poziv je namenjen nastavnicima i edukatorima koji učestvuju u obrazovanju budućih nastavnika, kao i autorima nastavnih planova i programa i testova u oblasti nastave jezika na nivou stručnog ili visokog obrazovanja.

Događaj je namenjen zainteresovanim nastavnicima koji imaju iskustvo u jednoj ili više sledećih oblasti:

  • Nastava jezika i testiranje u stručnom ili visokom obrazovanju;
  • Obrazovanje nastavnika odnosno profesionalni razvoj;
  • Nastava jezika koja je zasnovana na pristupu koji podrazumeva aktivno učešće i usmerenost na zadatke;
  • Sprovođenje Zajedničkog referentnog okvira za žive jezike (engl. CEFR).

Pre, tokom i nakon radionice, očekuje se aktivno učešće i saradnja svih odabranih učesnika što, između ostalog, uključuje pružanje povratne informacije o aktivnostima na radionici, projektu u okviru kojeg se radionica sprovodi, davanje sugestija za poboljšanje materijala koji su razvijeni u okviru projekta, učešće u sastavljanju materijala tokom radionice kao i popunjavanje upitnika nakon sprovedenih aktivnosti.

Radni jezici radionice su engleski i francuski, a biće obezbeđen i simultani prevod sa jednog jezika na drugi jezik.

U slučaju pitanja povodom popunjavanja prijave ili o samoj radionici, možete nam se obratiti putem imejl adrese: office@tempus.ac.rs.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply